Analýza režimových opatřeníV červnu 2020 byla dokončena dlouho očekávaná Analýza režimových opatření na odděleních psychiatrických nemocnic a klinik. Analýza vznikla v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“,(reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu