Komunitní centrum pro ZotaveníProjekt Komunitní centrum pro Zotavení, který se chce inspirovat fungováním podobných center v zahraničí, nabídne lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým sérii přednášek o strategiích spojených se zkvalitněním života, jejichž cílem je podpora začleňování do běžného života, a kreativní dílny pro všechny zájemce o divadlo či literaturu. Všechny aktivity jsou určeny pro zájemce z Prahy.

Komunitní centrum pro Zotavení zahájilo svou činnost a již v tuto chvíli nabízí účast na divadelní či literární dílně. Bydlíte v Praze a máte chuť se do některé z kreativních dílen zapojit? Domluvte se s lektory a přijďte se podívat. Podrobnější informace najdete v přiložených letácích.
V rámci literární dílny vás zároveň srdečně zveme na první literární večer pod názvem Obludný kruh, který se uskuteční 6. 6. 2017 v Klubu V. kolona.

V projektu nabídneme rovněž sérii přednášek zaměřených na koncept zotavení, sebeřízení, práci s vlastním příběhem zotavení, doplněnou o kurzy týkající se finanční gramotnosti, sebeprezentace, sociálních sítí, mezidlidských vztahů jako součásti zotavení, problematiky stigmatizace a boje s předsudky a komunikace s lékařem ohledně medikace. Kurzy se v tuto chvíli připravují.

V projektu bychom se rádi inspirovali fungováním a programem podobných škol či center zaměřených na zotavení v zahraničí. Jsou proto naplánovány 4 týdenní stáže v takových zařízeních pro zájemce z řad lidí s duševním onemocněním i lektory. První stáž proběhne v červenci 2017 v Londýně.