Let´s Talk about Children: video a materiály z konferenceLet´s Talk about Children: video a materiály z konference
Metoda Let´s Talk about Children nabízí prostřednictvím strukturované psychosociální intervence podporu rodinám, kde má některý z rodičů zkušenost s duševním onemocněním. Jejím cílem je podpořit duševní pohodu dětí a předcházet u nich vzniku obtíží. Pracuje nicméně v první řadě s rodiči a soustředí se na rozvoj zdravé rodičovské role, otevřenou komunikaci v rodině a zaměřuje pozornost na silné stránky dítěte.

V červnu jsme ji spolu se zkušenostmi z podpory rodin v českém prostředí představili na konferenci Co trápí naše rodiče? Jak pomohu svému dítěti?, která zahájila tříletý projekt zaměřený na vzdělávání a implementaci metody v českém prostředí. Záznam z konference i materiály najdete na našem YouTube kanále a webové stránce projektu. Za moderování, příspěvky a diskusi děkujeme: Mgr. Jan Kulhánek, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. et MgA. Martin Sedláček, Tytti Solantaus a Miia Äänismaa, Lucie Smutná Škrábáková.

Na konci února bude v práci s metodou proškoleno prvních 18 českých pracovníků služeb péče o duševní zdraví. Součástí tréninku bylo i praktické využití metody v práci s klienty pod supervizním vedením finské lektorky. 29. února 2024 od 15.30 do 17.00 pro vás připravujeme online či osobně setkání u kulatého stolu, kde se podělíme o první zkušenosti i nové rozměry, které využití metody do práce s klienty sociálním pracovníkům, psychiatrickým sestrám, psychologům i peer pracovníkům přineslo. Pozvánku s podrobnějšími informacemi budeme sdílet v následujícíh dnech.