Ohlédnutí za rokem 2020 v MoldavskuOhlédnutí za rokem 2020 v Moldavsku
Minulý rok byl komplikovaný kvůli koronavirové pandemii, nemožnosti cestovat do země a vládními opatřeními jak na české, tak moldavské straně.
Člověk by si mohl myslet, že v Moldavsku nebudou opatření tak striktní jako v západní nebo spíše střední Evropě.  Nicméně byla. 
Ústavy i chráněná bydlení jsou od druhého čtvrtletí roku 2020 pro veřejnost uzavřená kvůli častým nákazám klientů.  Pracovníci ANAS (Národní agentury pro sociální začleňování) měli plné ruce práce řešit problémy v ústavech a nezbývalo již tolik energie na spolupráci s Čechy.
I přesto se podařilo mnoho udělat v druhém roce realizace projektu „Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku“, který je financovaný v rámci zahraniční rozvojové spolupráci České republiky a ve spolupráci s Člověkem v tísni Moldavsko.
Naši čeští experti i moldavští odborníci začali pracovat online. Moldavským metodičkám a supervizorce se podařilo spojit se s pracovnicemi chráněných bydlení přes online komunikační kanály, ač pracovnice nemají k dispozici pro svou práci počítače a notebooky, a poskytovat odborné konzultace ohledně klientů a jejich života v době izolace a podporovat pracovnice v jejich práci. Ve spolupráci s českou expertkou metodičky finalizují Metodiku chráněného bydlení.
Navzdory vytíženosti státních úředníků se uskutečnilo několik online setkání, mimo jiné zaměřená na model recovery. O tomto modelu hovořili odborníci z Velké Británie, John Jenkins a Paul Baker a český psychiatr a reformátor Jan Pfeiffer.
foto_zoom.png

Úspěch vnímáme v realizaci online školení moldavských peer ambasadorů. Pět lidí se zkušeností s duševním onemocněním v Moldavsku mělo zájem se zúčastnit online školení, které vedli zkušení peer lektoři Michal Kašpar a Jiří Štefl, a lektor MUDr. 
Miroslav Pastucha. V průběhu jedenácti školících bloků se peer ambasadoři dozvěděli, jak hovořit o svém příběhu zotavení, prezentovali své příběhy, spoluvytvořili destigmatizační leták a jsou tvářemi destigmatizačního video spotu ((20+) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví – Příspěvky | Facebook). Nyní se účastní online workshopů na školách a hovoří o svém zotavení.
Moldavský odborník, Vadim Tarna, uskutečnil s dalšími odborníky na oblast duševního zdraví mapovací návštěvy v ústavech sociální péče na severu Moldavska, setkal se s představiteli komunitních center duševního zdraví a místní samosprávou. Díky těmto návštěvám bylo zjištěno, proč lidé s duševním onemocněním nejsou vysíláni z ústavů do chráněných bydlení. Tato zjištění budou následně předána ANAS.

V průběhu roku 2020 jsme připravili výstavu fotografií Tomáše Vlacha z ústavů a chráněných bydlení v Moldavsku. Bohužel kvůli uzavření kaváren a výstavních prostor byly vytografie zatím vystavovány pouze v Kavárna V. Kolonie v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. K výstavě jsme vytvořili také informační leták o projektu a plakát mapující naše působení v Moldavsku od roku 2015 ((20+) Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví – Příspěvky | Facebook).Třeba bude možnost v tomto roce výstavu fotografií organizovat a budete na ni srdečně zváni.

Více o projektu: Moldavsko 2019 (cmhcd.cz)

crpomoc_horiz_r.jpg