Podpora peerů v GruziiPodpora peerů v Gruzii
Ve spolupráci s gruzínskou organizací Partnership for equal rights (PER) jsme odstartovali projekt, který umožní proškolení 14 peer konzultantů včetně krátké stáže v místních komunitních službách a psychiatrických nemocnicích. Kromě toho vznikne standard, který ukotví a popíše roli peer konzultanta v systému péče o duševní zdraví, a poskytovatelům péče a dalším odborníkům bude poskytnuta metodická podpora v oblasti úspěšného zapojování peer konzultantů do týmů.

 Začátkem prosince proběhlo online úvodní setkání, kterého se zúčastnili zástupci gruzínských komunitních služeb, psychiatrických nemocnic, lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a se zotavením, Ministerstva Zdravotnictví Gruzie, Velvyslanectví v Gruzii a Rozvojového programu OSN.

Projekt Support of peer work in Georgia je realizován prostřednictvím Rozvojového programu OSN (UNDP) za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.
Začátkem prosince proběhlo online úvodní setkání, kterého se zúčastnili zástupci gruzínských komunitních služeb, psychiatrických nemocnic, lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a se zotavením, Ministerstva Zdravotnictví Gruzie, Velvyslanectví v Gruzii a Rozvojového programu OSN.