Příběh mého zotaveníPříběh mého zotavení
Škola zotavení vás zve na kurz: Příběh mého zotavení. Kurz je zdarma a je určený pro: lidi se zkušeností s psychickými obtížemi, pro jejich blízké, pro odborníky v oblasti podpory psychického zdraví a pro lidi, které oblast psychického zdraví zajímá.Jako účastník kurzu budete moci sdílet své životní zkušenosti se zotavováním, s překonáváním psychických obtíží, ať už se týkají vás osobně nebo blízkého člověka, kterého v zotavování doprovázíte. Obsahem kurzu bude společné objevování prvků zotavení a silných stránek ve vašem životním příběhu. Lektoři vám budou nápomocni tím, že vytvoří bezpečné prostředí a příjemnou atmosféru pro spolupráci. Budete mít možnost zažít si sílu sdílení osobního příběhu, seznámit se s tím, jak peer lektor (lektor s osobní zkušeností s duševním nemocí) používá svůj příběh v běžné komunikaci a při práci s klienty a inspirovat se zkušenostmi ostatních. Naším cílem je posílit Vás na vaší cestě zotavení a podpořit vlastní sebereflexi, přijetí inspirace od druhých a orientaci ve Vašem vlastním příběhu.
Odkaz pro přihlášku: ZDE