Příspěvky Centra do odborného programu 34. Konference sociální psychiatrieV posledních listopadových dnech proběhla v Táboře 34. Konference sociální psychiatrie. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví přispělo do odborného programu plenární přednáškou, seminářem a posterovou prezentací. V premiéře byly odvysílány nové destigmatizační videospoty. Podrobnosti najdete po prokliku.

Shrnující plenární přednáška s názvem Reflexe rozvoje role peer konzultanta v péči o duševně nemocné zaujala přehlednými informacemi o rozvoji a rozšíření pozice peer konzultanta v ČR od roku 2012 a novinkách za poslední dva roky.

Seminář s názvem Stopstigma: destigmatizace v praxi byl shrnutím více než ročního provozu internetové poradny stopstigma.cz, kde funguje multidisciplinární tým ve složení psychiatr, psycholog, sociální pracovník a peer poradce. V úvodním příspěvku Stopstigma: destigmatizace v praxi byla představena historie poradny, principy jejího fungování, rozvoj a plány. O prezentování se postaral psycholog poradny a peer poradkyně.  V dalším příspěvku Evaluace internetové poradny bylo prezentováno vyhodnocení dotazů z hlediska jejich obsahu a výsledky zpětných vazeb tazatelů. Výsledky evaluace potvrdily přínos zapojení peer poradců. O pohled do zákulisí a peer poradenství v praxi se s námi podělili přímo dva pracovníci poradny.
Na závěr semináře byla v premiéře odvysílána destigmatizační videa s názvem „I s duševní nemocí se dá normálně žít“. Podívat se na ně můžete na našem youtube kanále.  Videospoty vznikly v rámci projektu „Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“ podpořeného z fondů z Norska. Setkaly se s velkým ohlasem naplněného sálu. Diváci poté diskutovali s aktéry videí.

Posterová prezentace shrnula vznik české verze tréninku v modelu CARe – jednoho ze světově uznávaných rehabilitačních přístupů.