Safewards - 10 intervencíSafewards - 10 intervencí
Může být péče v psychiatrických nemocnicích vstřícná a lidská?

Jednou z možností, čím se nechat inspirovat, je model Safewards (více na www.safewards.net).
Tento přístup popisuje 10 způsobů, jak mohou pracovníci psychiatrických oddělení, i jejich pacienti postupovat v zájmu toho, aby se při pobytu v nemocnici cítili bezpečně, a především jako lidé, kteří mají své unikátní příběhy, potřeby a osudy. Popisují také vzájemné vazby mezi pracovníky a pacienty, které vedou k vzájemnému respektu.
 Centrum přeložilo těchto 10 způsobů neboli intervencí, které pomáhají k tomu, aby byla péče v psychiatrických nemocnicích vstřícná a lidská. Koncept Safewards vznikl ve Velké Británii a jeho autorem je Len Bowers.