SAFEWARDS - nový kurz Školy zotavení!SAFEWARDS - nový kurz Školy zotavení!
Zveme Vás na premiéru nového kurzu Školy zotavení, který se zabývá modelem Safewards a jeho využitím v praxi.
Kurz proběhne 24.února od 10:00 do 16:00 přes online aplikaci Zoom.
Co je to Safewards?

Safewards je model popisující základní zdroje konfliktů na psychiatrických odděleních a navrhující určité kroky/intervence, jejichž cílem je minimalizace výskytu konfliktů, nežádoucích událostí a používání omezovacích opatření. Model Safewards je v současné době využíván na mnoha pracovištích v celé řadě evropských zemí, např. v Německu, Velké Británii, Dánsku, Švýcarsku, Holandsku, Polsku i jiných. Dosavadní zkušenosti s jeho implementací jsou velmi pozitivní a byly publikovány v mnoha odborných časopisech.

Účastníci workshopu se seznámí s hlavními myšlenkami modelu Safewards. Lektoři také vysvětlí jednotlivé intervence, jejich smysl a způsoby zavádění na oddělení. Součástí workshopu bude také diskuse nad možnými překážkami při implementaci intervencí do praxe.

Workshop bude interaktivní a očekává se aktivní zapojení účastníků.
Kurzem Vás provedou lektoři PhDr. Světlana Soldánová a Mgr. Petr Tomáš Ph.D.
 
Přihlašovat se můžete na emailu: michlova@cmhcd.cz.
 
Těšíme se na Vás!