Stáže budoucích evaluátorů FACT modelu v komunitních týmechDvanáct evaluátorů vybraných do projektu "Podpora FACT modelu v České republice se ve druhém únorovém týdnu zúčastnilo 5denní studijní stáže v Holandsku, jejímž cílem bylo vyškolení ve vedení auditu služeb pro duševně nemocné poskytovaných terénními týmy.
 

Stáž byla organizována školicím střediskem Fit-academy a evaluátoři se seznámili s celým průběhem auditu, jehož součástí jsou mimo jiné účast na poradě týmu, rozhovory se zaměstnanci a klienty, kontrola individuálních plánů atd. K vyhodnocení kvality služeb se využívá nástroj fidelity scale, který má 60 položek a zahrnuje např. informace o personálním obsazení terénních týmů, postupech, jakými týmy pracují atd. S tímto nástrojem se evaluátoři rovněž naučili pracovat.

Nabyté znalosti budou moci využít již v květnu, kdy za supervize holandských odborníků povedou audity v několika týmech poskytovatelů služeb pro duševně nemocné a své znalosti tak budou moc ověřit v praxi.