Úvodní setkání k projektu Podpora FACT modelu v České republice18. října 2016 proběhlo úvodní setkání k projektu Podpora FACT modelu v České republice, který má za cíl podpořit 11 organizací poskytujících služby péče o duševně nemocné a jejich terénní týmy  při zavádění a využívání holandského modelu komunitní péče o osoby s vážným duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment) v práci s klienty.

18. října 2016 proběhlo úvodní setkání k projektu Podpora FACT modelu v České republice, který má za cíl podpořit 11 organizací poskytujících služby péče o duševně nemocné a jejich terénní týmy  při zavádění a využívání holandského modelu komunitní péče o osoby s vážným duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment) v práci s klienty.

Setkání se zúčastnilo 46 zástupců jednotlivých týmů zapojených do projektu. Zazněly příspěvky českých a holandských odborníků, kteří FACT model a jeho principy představili a účastníky provedli historií jeho vývoje v Holandsku a v České republice. Účastníci byli seznámeni také se způsobem hodnocení týmů podle nástroje FACT. Ten bude v rámci projektu využíván budoucími evaluátory z řad zaměstnanců organizací, kteří se na hodnocení jednotlivých týmů budou podílet


V závěru setkání se uskutečnil krátký workshop, na němž si členové týmů vyměnili informace a zkušenosti týkající se práce s FACT modelem.

Více informací o projektu, stejně tak jako program a prezentace z úvodního setkání naleznete v sekci projektu na našich stránkách.