V. setkání expertní skupinyV. setkání expertní skupiny
Expertní skupina se sešla již popáté
Na V. setkání expertní skupiny, které proběhlo dne 15.2.2023 v rámci projektu Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv, prezentovali členové skupiny jednotlivých do projektu zapojených oddělení plány změn, jichž by chtěli na svých odděleních dosáhnout.
Tyto plány vytvořili samotní pracovníci oddělení. Vytyčené kroky ke změnám budou zavádět do provozu svých oddělení během tohoto roku. O postupné implementaci budou zástupci oddělení informovat na dalších schůzkách expertní skupiny. Kromě toho budou mít experti projektu možnost seznámit se s postupem změn rovněž během osobních monitorovacích návštěv na jednotlivých odděleních. Ty proběhnou v polovině tohoto roku.
Změny na odděleních povedou k dalšímu rozvoji a budování bezpečného prostředí, snižování konfliktů a snížení počtu využitých omezovacích opatření.
Kromě prezentace vytvořených plánů byl další prostor setkání expertní skupiny věnován interpretaci dat použití omezovacích prostředků na jednotlivých do projektu zapojených odděleních v období 07/2023 – 12/2023. Data byla evidována dle jednotné metodiky vytvořené v předchozím období projektu.  
Experti projektu, Marek Procházka a Tomáš Petr dále všechny přítomné seznámili s konceptem přípravy kurzů Safewards a Deeskalační techniky.
Více o projektu ZDE.