Výcvik auditů věrnosti Modelu CAReVýcvik auditů věrnosti Modelu CARe
Gratulujeme našim kolegům k úspěšnému dokončení Výcviku auditů věrnosti Modelu CARe! Podíleli jsme se na pilotním ověření nejnovější metodiky auditů a i díky zkušenostem z České republiky naši kolegové v Holandsku uvážili změny a zapracovali je do současné verze tohoto nástroje pro rozvoj a podporu na zotavení orientované praxe v organizacích. 

Jednoletý výcvik v auditu věrnosti Modelu CARe proběhl v rámci projektu „Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe“. Děkujeme Jeanu-Pierrovi Wilkenovi za jeho provázení a trénink. Poděkování patří také všem pracovníkům, klientům a auditorům za realizování prvního kola auditů.

V začátku příštího roku proběhne další kolo auditů věrnosti Modelu CARe již s novou, upravenou metodikou. Těšíme se na další zkušenosti a společný dialog o rozvíjené dobré praxe v ČR.