Vyšla nová příručka pro rodiče se závislostíV prvních prosincových dnes vyšla nová příručka s názvem "Jak se postaráme o děti - Příručka pro rodiče se závislostí  na alkoholu a jiných návykových látkách". Knížka je v pořadí již třetí publikací finské autorky, profesorky Tytti Solantaus věnovanou dětem a jejich rodičům, kteří trpí závažnou duševní nemocí či závislostí na návykových látkách.

Všechny tyto příručky jsou výsledkem dlouhodobé práce autorky, která se zaměřuje na to, jak do procesu léčby a zotavení rodičů zapojit  i jejich děti tak, aby se předešlo budoucím problémům. Děti z důvodu nemoci rodičů velmi často trpí sociální izolací, problémy ve škole, mají narušené vztahy s vrstevníky, v důsledku strádání v dětství je vysoké riziko rozvoje psychických poruch v dospělosti.

Předchozí dvě příručky nazvané „Co trápí naše rodiče“ a „Jak pomohu svému dítěti?“, které jsou určeny dětem  a jejich rodičům se závažnou duševní nemocí a jejichž český překlad vydalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví v roce 2009, jsou v České republice velmi úspěšné a stále žádané a mají za sebou již několik dotisků. Práce s rodinným systémem při léčbě duševních nemocí je v České republice stále poměrně málo využívanou formou terapie a je zřejmé, že po kvalitních informacích z této oblasti je trvale značná poptávka.

Publikace „Jak se postaráme o děti“ – Příručka pro rodiče se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách“ byla vydána za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dvě předchozí příručky si lze objednat e-mailem (cmhcd@cmhcd.cz), seznam dalších našich publikací najdete na www.cmhcd.cz/centrum/publikace