Vytvořili jsme Metodiku časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmechPůl roku pracoval tým předních odborníků z oblasti péče o duševní zdraví intenzivně na vytvoření Metodiky časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmech.

Celý text je koncipován nikoli jako metodika ve smyslu standardů péče, tedy podrobných a závazných postupů péče, ale je spíše filosofií změny odehrávající se při transformaci od „kamenné“ ke komunitní psychiatrii. Proto jde spíše o popis postojů a přístupů, které je třeba si v rámci transformace psychiatrické péče začít osvojovat. Jedná se především o proměny vztahů mezi zúčastněnými stranami, o proměny spolupráce mezi různými profesemi, o flexibilitu a mobilitu péče. Cílová skupina časných intervencí je k takovému popisu obzvláště vhodná.
 

Metodika zahrnuje témata, která po uvedení do postupů poskytování časných intervencí vytvářejí podmínky pro snížení pravděpodobnosti relapsu u osob s první atakou nemoci, snížení počtu hospitalizací a dalších nežádoucích důsledků nemoci, snížení počtu sebevražd a zkrácení délky neléčené psychózy. Celý materiál je podepřen kazuistikou, která na praktické rovině demonstruje postupy intervencí.