Posilování kapacit pro trvalé změny systému sociální péče v Moldavsku

 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví působí v Moldavsku v oblasti deinstitucionalizace ústavní péče duševně nemocných a mentálně handicapovaných od roku 2015 díky zahraniční rozvojové spolupráci České republiky.
 
V tomto roce bylo Centru opět umožněno pokračovat v započaté práci v Moldavsku a díky spolupráci s místním partnerem, organizací Pro-Development, která byla založena v roce 2017 jako implementační organizace Charity Česká republika v Moldavsku, bude v zemi působit do konce roku 2024.

Současný projekt plynuje navazuje na předchozí aktivity realizované v Moldavsku v oblasti deinstitucionalizce a zároveň vychází z analýzy dostupných zdrojů, které reflektují problémy, jež se vyskytly v dosavadním postupu deinstitucionalizace a ze spolupráce s místními subjekty.
 
 
Jsme zacíleni na tři oblasti:
 
1. Moldavský proces DI podpoříme zespodu (bottom-up) cíleným rozvojem místních lidských zdrojů. Budou vyškoleni supervizoři akreditovaní Evropskou asociací pro supervizi a koučink; peer specialisté, kteří se zapojí do poskytování služeb v komunitě i do výuky budoucích sociálních pracovníků.
 
2. Vzniknou 2 pilotní služby pro osoby s duševním onemocněním, které otestují možnosti vytváření propojeného systému fungujících komunitních týmů a sociálních služeb na regionální úrovni. Dosažením tohoto cíle bude otevřena cesta pro odstranění diskriminace, kdy osoby s duševním onemocněním v podstatě nejsou vůbec vybírány pro přechod z institucí do komunity. Kromě toho projekt přepokládá pokračující podporu chráněných bydlení fungujících pod hlavičkou ústavů. Zaváděný auditní systém bude mít primárně podpůrnou, nikoliv kontrolní roli a umožní efektivně plánovat externí podporu.

3. Budou nabídnuta možná řešení systémových omezení procesu DI vytvořením proveditelného plánu přechodu stávajícího systému chráněných bydlení nacházejících se pod ústavy sociální péče. Tento výstup reaguje na evaluační proces, na kterém s MLSP spolupracuje německá agentura GIS. Jednou z aktuálních priorit MLSP se stává bezpečný přechod vzniklých chráně
ných bydlení pod místní správu (LPA).

Nedílnou součástí jsou informační kampaně, které zvýší povědomí veřejnosti napříč Moldavskem o lidech opouštějících ústavní péči.

Do projektu jsou zapojeni čeští odborníci:
MUDr. Jan Pfeiffer - odborník na proces deinstitucionalizace a transformace
Mgr. Pavel Říčan - odborník na propojování sociální a zdravotní péče
Mgr. Myroslava Bubela - odbornice na metodickou podporu
Jiří Štefl – odborník na rozvoj peer pracovníků
 

Období realizace: 1.5.2022 - 31.12.2024
Finanční zdroje: Česká rozvojová agentura
       
 
 
                                                                                                        
 Na realizaci projektu se podílíMinisterstvo práce a sociální ochrany, Ministerstvo zdravotnictví, Národní agentura pro sociální začleňování, Mezinárodní  svobodná univerzita MoldavskoTrimbos Moldova, Concordia Academia, Asociace sociálních pracovníků, Centra duševního zdraví, místní samosprávy 

Kontaktní osoba:
Martina Kratochvílová
email: kratochvílova@cmhcd.cz
Tel. 774 427 376