Partnerství se Školou zotavení Jihlava

Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a naše Škola zotavení je partnerem projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví, jehož nositelem je Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Dalším partnerem projektu je City of Bergen, Department for work, social welfare and housing v Norsku.
S Vysokou školou polytechnickou spolupracujeme od roku 2017, kdy jsme s nimi sdíleli naše zkušenosti se zaváděním profese peer lektor do výuky na vysokých školách. V této spolupráci pokračujeme nadále.
Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie na VŠPJ pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník (v prezenční i kombinované formě) a vytvořit nový volitelný kurz, který bude přístupný studentům jiných oborů i zájemcům z řad širší veřejnosti. Do výuky budou zapojení peer lektoři, kteří se díky projektu stanou stálou součástí akademického sboru VŠPJ.
V rámci projektu proběhnou návštěvy českých partnerů v Norsku, následně norských parterů v ČR za účelem vzájemného sdílení zkušeností. Výstupem projektu budou modernizované a inovované kurzy zahrnující několik témat z oblasti péče o duševní zdraví.
 
Jaká je naše role?
  • sdílení dobré praxe a odborných zkušeností v procesu kontaktování a výběru peer lektorů v podmínkách ČR a koordinací týmu, ve kterém jsou zapojeni peer lektoři
  • spolupráce na nastavení evaluace, zajištění spolupráce s výzkumníky z University of South-Eastern Norway, kteří mají zkušenost se zapojením peer lektorů do výzkumu i do hodnocení programů a kurzů
  • trénink a podpora lektorských dovedností peer lektorů, nových metod a technik výuky
  • inovace a rozvoj modernizovaných kurikul k povinnému a volitelnému předmětu - zpětná vazba k procesu implementace nových kurzů, odpovědnost za odbornou úroveň intelektuálních výstupů, vedení lektorského týmu při zpracování modulů, konzultace členům týmu při zpracovávání vybraných témat
  • osobní koučování peer lektorů
  • supervize aktivit projektu z hlediska dodržování principů kooperace a konceptu zotavení
  • supervize zapojování peer lektorů do výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Průběžné informace o dění v projektu najdete na stránkách a Facebooku Školy zotavení Jihlava.
 
Kontaktní osoba: Petra Kubinová, +420 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
 
Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-3-002
Realizace projektu: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023