Otevřeni komunitám

„Open to your communities – Impacts of developing community-based approach in the field of public services“, KA220-ADU-18B3A0EC

1. 11. 2021 – 1. 11. 2023
 
Jsme partnerem v mezinárodním projektu, jehož nositelem je maďarská organizace Kozossegfejlesztok Egyesulete (Hungarian Association for Community Development) a dalším partnerem je polská organizace Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej.
Cílem projektu je rozvoj a transformace veřejných (komunitních) služeb v zapojených zemích směrem k emancipaci jejich uživatelů (jejich aktivní role, partnerský přístup, zplnomocňování).
Projekt se zaměřuje na vývoj vzdělávacích materiálů pro dospělé v oblasti transformace služeb s ohledem na zapojení komunity.
 
1. – 3. 6. 2022
    
 

Metodika zapojení komunity prostřednictvím principů a zkušeností Školy zotavení

Během třídenního školení v Praze jsme se s kolegy zaměřili na posílení komunit a proces zotavení. Program zahrnoval vzájemné seznámení, diskusi o našich aktivitách v rámci projektu, a aplikaci principů zotavení v různých oblastech. Skrze workshopy, diskuse a praktický přístup se účastníci inspirovali a připravili se na implementaci nově získaných poznatků. Důraz na inkluzi a podporu komunity byl patrný v celém programu, a to včetně společných obědů a výběru míst konání. Shodli jsme se na tom, že setkání kolegy, i nás posílilo v praktickém uplatňování principů zotavení ve svých službách.
Náš tým dále pro kolegy z Maďarska a Polska zpracoval metodiku, která se věnuje zapojování komunit prostřednictvím principů a zkušeností Školy zotavení.
 
23. 3. - 24. 3. 2023
  
   

Setkání fanoušků škol zotavení; Akční plán transformace Školy zotavení

V období podzim 2022–jaro 2023 jsme pracovali na transformaci Školy zotavení tak, aby více vycházela potřebám studentů a byla efektivnější v jejich začleňování do komunity. Definovali jsme nové uspořádání této služby, kterou jsme nazvali Flexibilní škola zotavení.
Transformační proces jsme zachytili v Akčním plánu transformace.

Akční plán jsme uvedli do praxe během Setkání fanoušků škol zotavení v Praze. Tato setkávání organizujeme v pražské škole zotavení od roku 2017 a mají za cíl sdílet a rozvíjet poznatky o fungovaní škol zotavení mezi poskytovateli této služby nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Účastníci byli pozváni na dvoudenní akci, která se konala 23. a 24. března. Program akce zahrnoval společnou diskusi a vytváření kurzu Školy zotavení s názvem "Mozaika všedních dní. Každý kamínek má své místo." (první den). Kurz jsme vytvořili a druhý den jsme jej odučili v kavárně Mlsná Kavka v Praze. Po kurzu následovala debata na téma Flexibilní škola zotavení.
Akční plány transformace zpracovali také kolegové v Polsku a Maďarsku.
 
5. – 7. 10. 2023
 
 

Setkání fanoušků škol zotavení na Konferenci sociální psychiatrie; Osobní zkušenost jako most k porozumění – online příručka

Období léto-podzim 2023 jsme ve Škole zotavení věnovali tvorbě online příručky s názvem OSOBNÍ ZKUŠENOST JAKO MOST K POROZUMĚNÍ. Rozhovory nad tím, jak se sdílení zkušeností může stát nástrojem učení, pomoci a podpory. Jak na to, aby sdílení zkušeností opravdu pomáhalo?

Pravidla a principy zacházení s osobní zkušeností popsané v příručce jsme pak promítli do setkání fanoušků škol zotavení, kteří na těchto pravidlech a principech vytvořili kurz Odolnost a/v zotavení.

Škola zotavení měla možnost být součástí odborného programu 37. ročníku Konference sociální psychiatrie, jejíž tématem byla Podpora resilience duševního zdraví. Tuto příležitost jsme využili naplno.
 
Novým kurzem Odolnost a / v zotavení jako předkonferenčním workshopem jsme konferenci tak trochu zahájili před samotným oficiálním zahájením.
 
Kurz byl velmi rychle obsazen, zúčastnilo se ho 19 studentů, kteří měli možnost naladit se na hlavní téma konference. Nabídli jsme jim úvahu o tom, že odolnost se týká všech a je nedílnou součástí procesu zotavení, a podpořit vlastní citlivost a všímavost k tomu, co konkrétně odolnost v životě znamená a jak jí dosáhnout.
 
To však není všechno. Při přípravě a realizaci tohoto kurzu jsme uvedli do praxe některé aspekty konceptu Flexibilní školy zotavení, který rozvíjíme.

Především jsme posunuli důvěru v proces koprodukce při přípravě a realizaci kurzu na novou úroveň. 27 hodin před zahájením kurzu se sešli lektoři pražské a bratislavské školy zotavení, aby společně vytvořili tento kurz. Na začátku měli pouze název kurzu, o 27 hodin později mohl kurz začít. Stalo se tak nejen díky jejich talentu a podílu na přípravě kurzu, ale zejména díky koprodukci jako sdílené hodnotě a způsobu spolupráce.
 
Dalším aspektem byla různorodost studentů, kteří se kurzu účastnili. Byli mezi nimi pracovníci jak ze sociálních služeb, tak ze zdravotnictví, zaměstnanci okresní rady a pracovníci z jiných organizací zabývajících se duševním zdravím (byli mezi nimi i lidé, kteří se zotavují, jejich příbuzní, i pracovníci ze služeb péče o duševní zdraví). Jde o součást snahy, aby kurzy Školy zotavení byly zajímavé jak pro odborníky v oblasti duševního zdraví, tak pro příbuzné a blízké osob, které se zotavují z duševního onemocnění.

Neobvyklé bylo i místo konání a délka trvání tohoto kurzu. Místo v našem domovském Centru se kurz konal v restauraci Chaloupka v Ústí nad Labem. A místo tradičního formátu 6 hodin trval tento kurz 2,5 hodiny. Je to součást záměru přenést kurzy Školy zotavení více do komunity, vykročit studentům naproti a zpřístupnit kurzy Školy zotavení.

Během konference jsme měli možnost o této zkušenosti promluvit a nechat účastníky konference nahlédnout do zákulisí Školy zotavení a "pod pokličku" vývoje tohoto kurzu. Stalo se tak na workshopu, který byl součástí odborného programu konference. Účastníci byli nejen seznámeni s příběhem Školy zotavení a s příběhem tohoto kurzu, ale měli možnost si sami vyzkoušet část kurzu a zapojit se do sdílení toho, co pro ně znamená odolnost. Sdílení bylo zasazeno do kontextu online příručky.

Výstupem setkání byla také publikace Odolnost pro mě znamená…, do které přispěli samotní účastníci akce. Prostřednictvím aplikace Slido.com odpovídali na otázku, co pro ně znamená odolnost. Ve spolupráci se Školou zotavení Bratislava (SK) jsme pak jejich odpovědi zpracovali do grafické podoby.

Online příručku zpracovali také kolegové v Polsku a  Maďarsku.