Support of peer work in Georgia – first step

Realizace: 10/2022 – 9/2023
Projekt je realizován v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 


Projektová manažerka: Markéta Hulmáková
Odborný garant: Pavel Říčan
Lektorský tým: Zdeněk Císař, Zuzana Foitová, Jiří Štefl, Magdaléna Štochlová, Petr Vítek
Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou organizací: Partnership for equal rights (PER)

 spirala-modra.pngÚvodní setkání  11 -12/22

Úvodní setkání proběhne online, účastníkům setkání budou představeny aktivity projektu a jeho cíle.
Setkání se zúčastní zástupci gruzínských komunitních služeb, psychiatrických nemocnic, odborníci  v oblasti péče o duševní zdraví a Ministerstva Zdravotnictví Gruzie.

 

 spirala-modra.pngAdaptace osnov kurzu pro peer konzultanty 10 – 12/22

Čeští lektoři a peer lektoři přizpůsobí osnovy kurzu pro peer konzultanty z českého prostředí gruzínským potřebám.

 spirala-modra.pngVýběr účastníků kurzu pro peer konzultanty   10 - 12/22

Gruzínský koordinátor vybere 14 účastníků kurzu pro peer konzultanty. Výběr bude probíhat na základě individuálního motivačního pohovoru, kritéria výběru společně připraví český a gruzínský tým. 

 spirala-modra.pngKurz pro peer konzultanty, část I.  1 – 4/23

Kurz povede lektor + peer lektor
Časový harmonogram:
4 dny osobně v Gruzii
5 dnů online
Obsah školení: zotavení, týmová práce, příběh zotavení, komunikace s týmem, komunikace s lidmi s obtížemi v oblasti duševního zdraví – peer jazyk, obtížné situace

 spirala-modra.pngPrůběžné setkání  3 – 4/23

Průběžné setkání se uskuteční v Gruzii. 
Cílem setkání je představit peer práce gruzínským odborníkům a pracovníkům v oblasti péče o duševní zdraví. Setkání bude mít destigmatizační roli, čeští lektoři a odborníci představí kurz pro peer konzultanty, podrobněji vysvětlí důležitou roli peer konzultantů v léčbě lidí s obtížemi v oblasti duševního zdraví.
Na setkání navazují schůzky odborníka projektu s odborníky v oblasti  péče o duševní zdraví o zapojení peer konzultantů v Gruzii. Cílem schůzek je usnadnit zapojení peer konzultantů a přípravu tvorby standardu peer práce.

 spirala-modra.pngStáž  5 – 7/23

Nejméně 8 účastníků, kteří úspěšně absolvovali první část školení, absolvuje 14denní stáž alespoň ve dvou službách, v nemocnici a v komunitě.
Peer konzultanti budou za práci během stáže placeni, budou začleněni do týmu v psychiatrické nemocnici nebo komunitní službě.  

 spirala-modra.pngMetodická podpora  3 – 8/23

Před stáží, v jejím průběhu i po jejím skončení dostanou pracovníci nemocnic a služeb, v nichž stáž proběhne, metodickou podporu.

 spirala-modra.pngKurz pro peer konzultanty, část II.  7 – 9/23

Kurz povede lektor + peer lektor
Časový harmonogram:
3 dny osobně v Gruzii
2 dny online
Obsah školení: sebereflexe, obtížné situace, zpětná vazba, metodická podpora, supervize
 

 spirala-modra.pngStandard peer práce  10/22 – 9/23

V průběhu projektu bude rozvíjen standard peer práce - role peer konzultanta v psychiatrické nemocnici, v komunitních službách, profil peer konzultanta, jeho povinnosti ve službách. Standard bude vytvořen ve spolupráci CMHCD, PER a gruzínských odborníků na duševní zdraví a předán zástupcům Ministerstva Zdravotnictví Gruzie. 

 spirala-modra.pngZávěrečné setkání   9/23

Závěrečné setkání se uskuteční v Gruzii.
Zúčastní se ho čeští lektoři, účastníci kurzu pro peer konzultanty v Gruzii, zástupci komunitních služeb a psychiatrických nemocnic, kde proběhla stáž, zástupci Ministerstva Zdravotnictví Gruzie, zástupci médiíí.
Cílem setkání je prezentace výsledků projektu a diskuse o tom, jak zapojit peer konzultanty do týmů v komunitě a psychiatrických nemocnicích.