Podpora lidí s duševním onemocněním při návratu z hospitalizace zpět do komunity

Název projektu: 
Vzdělávání a zplnomocnění pro přechod do komunity
Education and empowerment for transition to community
1. dubna 2022 - 30. června 2023

CS-Funded-by-the-EU_POS.jpgProjekt byl podpořen z programu Erasmus+.

Projektová manažerka: Barbora Holá
Odborný lektorský tým: Magda Dosbabová, Václav Jílek, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Tibor Sedlický

Projekt byl realizován ve spolupráci se zahraničními partnery:
Škola zotavení a duševní pohody (Estonsko)
Asociace pro psychosociální podporu Susret (Chorvatsko)
 
Cíl: Posílení klíčových kompetencí lidí s duševním onemocněním před propuštěním z psychiatrického oddělení či nemocnice s cílem podpořit jejich zotavení a návrat do komunity prostřednictvím vytvořeného vzdělávacího modulu.

Výstupy a materiály:

Spirala-zelena-1.pngBack to the future: video o vzdělávacím programu a zkušenostech z pilotního tréninku (v češtině, chorvatštině a estonštině s anglickými titulky)
 
Spirala-zelena-1.pngNávrat z nemocnice: Jak mohu sám sebe podpořit
     Materiály ke vzdělávácímu programu
Zde si můžete stáhnout pracovní sešit po kapitolách, které odpovídají tématům jednotlivých setkání: Zotavení: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 / Komunikace: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 / Bezpečí a návrat z nemocnice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
  • Struktura a popis jednotlivých setkání: 
​Zotavení:
1.1 Co je zotavení a co pro mě osobně znamená

1.2 Jak mohu podpořit své zotavení během hospitalizace
1.3 Jak poznat, co potřebuji a co mi pomáhá
1.4 Jaké jsou mé silné stránky a jak budovat vlastní sebeúctu
Komunikace:
2.1 Jak porozumět chování druhých a jak mohou ostatní vnímat mé chování
2.2 Co pomáhá vzájemnému porozumění, jak předcházet konfliktům
2.3 Jak mluvit o tom, jak se cítím, aby tomu druzí rozuměli
2.4 Jak mluvit o sobě a své zkušenosti s nemocí 
Bezpečí a návrat z nemocnice: 

3.1 Co pro mě znamená domov, co potřebuji pro návrat a jak se na něj připravit
3.2 Jak si vytvořit své místo a zajistit pocit bezpečí
3.3 Co pro sebe mohu dělat, abych se cítil/a dobře
3.4 Kdo mě podporuje a co mohu druhým nabídnout

  • Výukové materiály (většina pracovních listů je součástí pracovního sešitu):

1.1 Zotavení: Karty zotavení
1.2 Zotavení: Místa v nemocnici 
Je vhodné pořídit fotografie přímo z místa, kde bude vzdělávací modul realizován! 
1.3 Zotavení: Karty potřeb
2.4 Komunikace: Motivační karty
3.1 Bezpečí: Mapa - význam bezpečí doma

Spirala-zelena-1.pngEvaluace pilotního tréninku:
Evaluační zpráva z pilotního tréninku (písemný materiál v angličtině)
Evaluační zpráva z pilotního tréninku (video s prezentací v angličtině)

Aktivity:
duben - srpen 2022
spirala-modra.pngTvorba vzdělávacího modulu založeného na principech školy zotavení a modelu CARe
Na tvorbě vzdělávacího modulu se podílejí odborníci všech tří partnerských organizací. Součástí každého lektorského týmu jsou lektoři s vlastní zkušeností s nemocí a zotavením. Vzdělávací modul se věnuje třem základním tématům (zotavení, komunikace, bezpečí a návrat domů), která jsou dále rozpracována do dvanácti jednotlivých setkání. Důraz je kladený na praktické využití poznatků, konkrétních nástrojů a zkušeností získaných v průběhu vzdělávání pro vlastní zotavení a návrat do běžného života po skončení hospitalizace.

září 2022 - leden 2023
spirala-modra.pngPilotní výuka vzdělávacího modulu ve spolupráci s psychiatrickou nemocnicí
Pilotní výuka proběhnla ve spolupráci s konkrétní psychiatrickou nemocnicí ve všech třech zemích partnerských organizací. V České republice jsme navázali spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy a s komunitními službami Fokusu Mladá Boleslav, které v regionu nabízí lidem s duševním onemocněním podporu při návratu z hospitalizace.

únor - květen 2023
spirala-modra.pngEvaluace, aktualizace vzdělávacího modulu a tvorba videa
Na základě zpětné vazby účastníků včetně pracovníků psychiatrické nemocnice a lektorů byla pilotní výuka vyhodnocena a získané zkušenosti využity pro úpravu a aktualizaci vzdělávacího modulu. Zároveň vzniklo krátké video, které by mělo sloužit jako upoutávka na vzdělávací modul a představit jeho obsah, způsob výuky a přínos pro účastníky.

červen 2023
spirala-modra.pngZávěrečná konference
Konference proběhla 15. června 2023 v Záhřebu a zároveň byla přenášena online. Jejím cílem bylo představení vzdělávacího modulu a sdílení zkušeností z pilotní výuky. Podrobnější informace najdete v pozvánce a programu konference.

Spirala-zelena-1.pngMateriály a prezentace z konference: