Centre bodies

General Meeting members:

  • Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí – ADSK (Association of day centres and crisis centres with psychoterapeutic care)
  • Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (Association of mental health care community services)
  • Česká společnost pro duševní zdraví (Czech society for mental health)
  • Český institut pro supervizi – ČIS (Czech institute for supervision)
  • Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné (Fokus – Association for mental health care)
  • Občanské sdružení Kolumbus (Kolumbus citizens’ association)
  • Sananim, z. ú.
Board members:
  • PhDr. Václava Probstová, CSc.
  • MUDr. Jana Žmolíková
  • MUDr. Ondřej Pěč