Our partner organizations

Asociace denních stacionářů a kriz.center s psychoterap.péčí (ADSK)
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
AMEPRA, s. r. o.
BONA, o. p. s.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK
Česká asociace pro psychické zdraví
Česká společnost pro duševní zdraví
Český institut pro supervizi, (ČIS)
ESET-HELP
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o.
Fokus České Budějovice
Fokus Praha, o. s.
FOKUS MLADÁ BOLESLAV - Sdružení pro péči o duševně nemocné, z. s.
Fokus Písek, o. s
FOKUS Vysočina
Iskérka, o. s.
Karlovarský kraj
KOTEC, o. s.
Ledovec, o. s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kolumbus
Péče o duševní zdraví Pardubice
Psychiatrická společnost ČLS JEP (Česká psychiatrická společnost o. s.)
Sananim, z. ú.
Sdružení Práh
STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny
Světová zdravotnická organizace
SYMPATHEA, o. p. s.
Zahrada 2000 o. s.

Foreign cooperating organizations

Arkin (Nizozemí)
GGZ Noord Holland Noord (Nizozemí)
Joint Authority of Kainuu (Finsko)
RINO Institute (Nizozemí)
Yulius (Nizozemí)
Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust (Velká Británie)