18.03.2016

Leták propagující internetovou psychiatrickou poradnu na www.stoptigma.cz


V projektu Vytvoření internetové poradny a platformy destigmatizačního webu byl vytvořen leták úpozorňující na unikátní internetovou psychiatrickou poradnu www.stopstigma.cz se zapojením peer poradců. Leták přináší souhrnné informace o poradně, uvádí dva příklady dotazů a odpovědí odborníky a peer poradce a shrnuje další důležitá fakta. Leták je ke stažení zde.
Vydání letáku bylo podpořeno grantem z Norska a z prostředků Nadace ČEZ.

11.03.2016

Návštěva prof. Davida Cromptona v České republice


Ve dnech 7 – 9. března 2016 proběhla v České republice návštěva profesora Davida Cromptona, ředitele psychiatrických služeb Metro South Health v australském Brisbane. Program celé jeho návštěvy a odkaz na prezentace z přednášek najdete zde.

19.02.2016

Pozvánka na konferenci Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním


Srdečně vás zveme na konferenci "Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, která se uskuteční v termínu 12. – 13. dubna 2016 v Gröbeho vile (Havlíčkovy sady 58, Praha 2). Konference se zaměří na sdílení zkušeností v oblasti zavádění inovativních metod péče o lidi s duševním onemocněním v komunitě – časné intervence (Early intervention) a přístup ACT (Assertive Community Treatment) – a v oblasti zapojování lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, výzkumu, destigmatizačních aktivit a obhajoby práv. Konference se aktivně zúčastní norští odborníci na danou problematiku. Více informací najdete v přiložené pozvánce a programu konference. Přikládáme také mapku a informace k dopravě na místo konání konference.

09.02.2016

Pozvánka na 34. Konferenci sociální psychiatrie


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. jako tradiční spolupořadatel Konferencí sociální psychiatrie vás zve na její 34. pokračování ve dnech 24. - 26. listopadu 2016 v Táboře. V roce 2016 s podtitulem Společně na cestě změn...
Více na www.socialnipsychiatrie.cz nebo na přiloženém 1. oznámení .

25.01.2016

Zpráva o přínosu zapojení peer konzultantů


Nabízíme k zajímavé četbě Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů - evaluační zprávu z projektu Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultantů.

19.01.2016

Pozvánka na přednášky prof. Davida Cromptona


Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky prof. Davida Cromptona, australského výzkumníka a nositele inovativních přístupů v péči o duševně nemocné. První přednáška se uskuteční v NUDZ v Klecanech dne 8. března, druhá dne 9. března na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2. Přednášky jsou v angličtině se zajištěným simultánním překladem.
Vstup zdarma.

11.11.2015

Proběhne workshop s partnerem z Norska


V projektu „Vytvoření multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“ proběhne workshop s norským partnerem z Buskerud and Vestfold University College. Přijedou pracovníci z Institutu pro výzkum duševního zdraví a závislostí, který je součástí univerzity. Jeho výzkumné aktivity se orientují na zkoumání podmínek prostředí a praxe, které podporují proces zotavení. Zapojení uživatelů do výzkumu na pozicích konzultantů, výzkumníků nebo poradců je velmi podporováno.

12.10.2015

Proběhla pilotní výuka kurzu Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta


Kurz byl vytvořen v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněním“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům širší spektrum znalostí pro práci s duševně nemocným klientem a je určen především sociálním pracovníkům státní správy.  Je koncipován jako dvoudenní (16 výukových hodin) a je akreditován u MPSV podle zákona 108/2006 Sb.

30.09.2015

Spuštěna psychiatrická poradna se zapojením peer poradců s vlastní zkušeností


Máte psychické potíže? Obavy z kontaktu s odborníkem? Chcete další názor na svou léčbu? Setkali jste se s diskriminací? Na váš dotaz může odpovědět i člověk, který má sám zkušenost s duševní nemocí.

17.09.2015

Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vyhrálo v partnerství s Člověkem v tísni, Centrem pro podporu transformace a Keystone human services Moldova výběrové dotační řízení České rozvojové agentury na podporu transformace péče o duševně nemocné v Moldavsku.

Zobrazeny výsledky 181-190 (z 205)
 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >|