Čím je způsobena bipolární porucha?

Bipolární porucha je onemocnění, jehož přesnou etiologii a patogenezi dosud stále ještě neznáme, ale víme, že neexistuje pouze jediná příčina. Na vzniku této poruchy se podílí více faktorů, a to jak biologických, tak psychosociálních. Jejich kombinací pak ve svém důsledku může člověk onemocnět. Dochází tedy k interakci geneticky podmíněné vlohy s faktory prostředí, ale o míře vlivu zmíněné genetické vlohy a jednotlivých zevních faktorů se stále diskutuje.

Mezi další biologické faktory, o kterých se v současné době nejvíce hovoří, patří virové infekce, poruchy časného poporodního vývoje, úrazy hlavy, poruchy endokrinního aparátu a podobně. Ať je ovšem biochemický podklad bipolární poruchy jakýkoliv, způsobuje, že lidé trpící bipolární poruchou hůře snáší emocionální a obecně psychickou zátěž. Například nepříznivé životní události, užívání léků, konzumace alkoholu, nedostatek spánku, mohou spustit onemocnění i přesto, že taková zátěž u jiného poruchu nezpůsobuje.

Nepříznivé životní události nazýváme jako tzv. faktory psychosociální, tedy ty, které člověka ovlivňují zvnějšku a spoluvytváří jej v průběhu života. K těm patří například neuspokojivé vztahy v rodině, zejména v dětství a dospívání, problémy v začlenění jedince do společnosti a další. Je však třeba zdůraznit, že zejména rodina může příznivě ovlivnit průběh onemocnění svou podporou a péčí.
 
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika LFUK Ke Karlovu, Praha 2

Filip Španiel, Tomáš Novák
Národní ústav duševního zdraví