Dědí se bipolární porucha?

Bipolární porucha patří bohužel do skupiny psychických poruch, u nichž máme doklady o tom, že jejich výskyt je rodinný, tedy jsou vázané na geny.

Co je důležité zdůraznit: dědí se vloha, ne vlastní onemocnění!

Čím bližší příbuzenský vztah (například otec nebo matka), tím je vyšší riziko. Riziko roste také tím, čím větší je vyšší počet příbuzných trpících bipolární poruchou nebo depresemi.

MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika LFUK Ke Karlovu, Praha 2

Filip Španiel, Tomáš Novák
Národní ústav pro duševní zdraví