Depresivní poruchy

Deprese je pojem, jímž laická veřejnost běžně označuje přechodný, pomíjivý stav, který někdy během života postihne každého z nás. V klinické praxi ale termín deprese znamená něco zcela jiného. Jde o syndrom, který se vyskytuje v rámci takzvané depresivní fáze či periodické depresivní poruchy (objevuje-li se opakovaně). Setkání se skutečnou klinickou depresí zcela vybočuje z rámce toho, co přináší běžná životní zkušenost.

Pojem deprese je velmi starý, onemocnění s charakteristikami deprese bylo popsáno již ve starověkém Egyptě, vynikající a v zásadě již moderní popisy deprese pocházejí z antického Řecka. Deprese je tedy zaznamenána již v nejstarších písemných pramenech lidstva.

MUDr. Tomáš Novák
Národní ústav duševního zdraví