Existují ještě jiné metody léčby?

Další metoda, kterou lze užít v léčbě bipolární poruchy, veřejností často neprávem negativně hodnocenou, je elektrokonvulzivní terapie. Metoda, která zachránila životy již mnoha pacientů většinou trpících těžkými depresemi nebo mánií. Velmi účinnou je zejména u lidí trpících těžkou depresí, u nemocných se sebevražednými tendencemi a v případech, kdy utrpení nemocného trvá již neúměrně dlouho nebo se prohlubuje navzdory léčbě. Jde o metodu nejrychleji a nejspolehlivěji účinkující. Dosud nebyla její účinnost žádným jiným postupem překonána. S rozvojem lékařské vědy se změnily i postupy při aplikaci této metody. Výkon i jeho rizika lze přirovnat k operací prováděné v celkové anestézii (nemocný je uspán jako před chirurgickou operací, průběh si nepamatuje a samozřejmě nepociťuje žádnou bolest). O provedení rozhoduje vždy tým specialistů a je aplikována jen v nezbytných případech. Jejím nežádoucím účinkem je u některých nemocných přechodné narušení paměti, které se upravuje do několika měsíců.

Novinkou v této oblasti, která je velmi intenzivně zkoumána k ověření účinnost, je možnost stimulace mozkové tkáně magnetickým polem. Zde odpadá i nutnost uvádět pacienta do celkové anestézie.

U některých pacientů lze také léčbu posílit aplikací světla, tzv. fototerapií.

MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika LFUK Ke Karlovu, Praha 2

Filip Španiel, Tomáš Novák
Národní ústav duševního zdraví