Jak se bipolární porucha diagnostikuje?

Přestože předpokládáme u bipolární afektivní poruchy určitou míru její biologické podmíněnosti, dosud neexistují žádné specifické laboratorní testy nebo jiné postupy, které by mohl lékař použít k určení definitivní diagnózy. Platí, že tato porucha je rozpoznána na základě skupiny příznaků, které se u nemocného objeví společně v jednom časovém období. Aby mohl specialista stanovit přesnou diagnózu, musí důkladně prozkoumat nejen symptomy, které se u dotyčné osoby objevují v současnosti, ale i ty, které se u ní případně objevovaly v minulosti.

Podrobné klinické vyšetření psychiatrem zahrnuje dále získání informací o dosavadním životě nemocného, jeho osobní historii, prodělaných chorobách a dalších důležitých okolnostech souvisejících se zdravotním a psychickým stavem. Nedílnou součástí musí být i objektivní informace od pacientových blízkých.

MUDr. Martin Anders

Psychiatrická klinika LFUK Ke Karlovu, Praha 2

Filip Španiel, Tomáš Novák

Psychiatrické centrum Praha