Jaké léky se používají k léčbě bipolární poruchy?

V léčbě bipolární poruchy se uplatňují tři nejdůležitější druhy farmak a jedná se o tzv. stabilizátory nálady, antidepresiva a antipsychotika. Lékař může také předepsat jiné léky, které pomohou při nespavosti, úzkosti nebo neklidu.

U bipolární afektivní poruchy se přistupuje k tzv. tymoprofylaxi neboli stabilizaci nálady. Pod tímto slovem rozumíme preventivní podávání léků k zabránění patologických výkyvů nálady. V optimálním případě tyto léky - nazývané tymoprofylaktika - udrží náladu plně v mezích normy. Dosažení dobré stabilizace nálady může trvat až několik týdnů.

Antidepresivy se léčí symptomy deprese. U bipolární poruchy musí být antidepresiva kombinována se stabilizátory nálady. Pokud jsou antidepresiva užita bez stabilizátorů nálady, mohou vyvolat u nemocných s bipolární poruchou manické stavy. K dispozici je mnoho druhů antidepresiv s různými chemickými mechanismy a vedlejšími účinky.

Další možností léčby je podávání tzv. antipsychotik, jejichž moderní zástupci mají stabilizační účinek na náladu a případně ke kontrole psychotických symptomů.

MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika LF UK Ke Karlovu, Praha 2

Filip Španiel, Tomáš Novák
Národní ústav duševního zdraví