Psychologie dětí a mladistvých do 18 let

Problematika psychických poruch u dětí a dospívajících je velice široká a různorodá. Patří sem potíže, které se v dětském věku začínají projevovat a mohou v dospělosti v nějaké formě pokračovat, jiné jsou pro tento věk typické.