Schizofrenní poruchy

Schizofrenie je nejčastější a nejdůležitější onemocnění této skupiny. Mezinárodní klasifikace nemocí uvádí následující popis schizofrenie: Schizofrenní poruchy jsou obecně charakterizovány význačnými poruchami myšlení a vnímání a afektivitou, která je nepřiměřená nebo oploštělá. Jasné vědomí a intelektové schopnosti jsou obvykle zachovány, i když se během času mohou vyvinout určitě kognitivní deficity. Osobnost je postižena ve svých nejpodstatnějších funkcích, které dávají normálnímu jedinci pocit, individuality, jednotnosti a autonomie. (Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popis klinických příznaků a diagnostická vodítka. [Přel. z. angl.orig.] Praha, Psychiatrické centrum 1992).