Vložit dotaz

Poradenský tým

V poradenském týmu jsou zastoupeny profese a zkušenosti, které jsou významné pro péči o duševní zdraví. Zde se můžete dočíst o lidech, kteří věnují pozornost vaším dotazům:

 

Lenka Vaňková Lenka Vaňková

Vystudovala jsem sociální práci na Ostravské univerzitě, obor zdravotně sociální a geriatrická péče a poté jednooborovou sociální práci. Dlouhé roky jsem působila jako krizový pracovník v Krizovém centru Ostrava, z.ú., poslední rok pracuji ve Spirále Ostrava, z.ú., jako vedoucí sociální rehabilitace Na Jihu. 


Katka Katka

Duševní nemocí jsem onemocněla v 18 letech, ještě za bývalého režimu. Od té doby se mnoho změnilo, jak v oblasti psychiatrie, tak v mém osobním životě. Zažila jsem těžké chvíle bezmoci a apatie. Bez schopnosti radovat se ze života a bez smíchu. Teprve když jsem přijala svoji nemoc, byla jsem schopna přijmout i pomoc. Ta přišla od sdružení zaměřeného na lidi s mentálním onemocněním. Ti mě naučili vážit si i drobných úspěchů a radovat se z maličkostí. To vedlo ke změně mého životního postoje a k přehodnocení priorit.
V současné době pomáhám lidem s duševním onemocněním jako peer konzultant. Starám se o rodinu. Miluji přírodu, nejvíce květiny a stromy.
Moje motto je: S úsměvem jde všechno líp. 


Bára Bára

První zkušenost s psychickými problémy mě přepadla před maturitou a dále se prohlubovala na vysoké škole, kterou jsem byla nucena opustit. Místo toho jsem skončila na hospitalizaci, kde mi byla diagnostikována schizofrenie. Můj život se velice změnil. Mnoho ze svých vysněných cílů jsem musela opustit a začít budovat něco jiného. Často jsem měla strach i pocit, že už to nikdy nebude dobré. Naštěstí jsem vytrvala a teď jsem za to nesmírně vděčná. Hodně mi pomohla rodina, ve které vidím velikou sílu. Nyní pracuji dva roky jako peer konzultant, což je pro mě veliká výzva i veliké uspokojení, protože mohu pomáhat dále a to je krásné.
Volný čas trávím hlavně na skautu nebo se svými dvěma šiperkami.


Vlasta Vlasta

Pracuji jako peer konzultantka v neziskové organizaci FOKUS. Nikdy by mě nenapadlo, že tím, co jsem zažila na vlastní kůži jako „zlomenou duši“, se někdy stane mým posláním a budu moci pomáhat i ostatním na jejich cestě za zotavením, stejně tak i studentům v rámci projektu „Blázníš? No a!

Vlastními zkušenostmi „bolavé duše“ jako poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, spirála perfekcionismu, poruchy osobnosti, deprese atd. mohu porozumět ostatním lidem a přinést jim trochu naděje. Duševní nemoc se může stát „jen“ součástí našeho dalšího života, nenecháme se nemocí ovládat. Díky zotavování mé „dušinky“ poznávám lépe sama sebe, neustále se v životě něco učím, jsem „sběratelka zkušeností“, ať už jsou jakékoliv a žiju přítomností.
Magdalena Magdalena

Moje cesta ke zotavení započala před šesti lety, kdy mi byla diagnostikována deprese a následovalo několik hospitalizací a psychoterapie. První příznaky nemoci se objevily již při studiu medicíny, před dvaceti lety, a naplno se rozvinuly po prvním porodu. Ztráta hmotnosti, nárůst úzkostí a těžké migrény byly přičítány hormonálním změnám, díky čemuž byly deprese diagnostikovány až o několik let později. Tato dlouhá cesta mě zavedla do Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, k práci peer lektorky a peer konzultantky, která mě velmi těší a naplňuje. A věřím, že mě posune dál k mému cíli, k úplnému zotavení.
Jana Ottová Jana Ottová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 dosud pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde působí na odděleních akutní i následné psychiatrické péče a částečně i v centru krizové intervence. Pracuje s klienty s diagnózami z oblasti psychóz, poruch nálady, s poruchami osobnosti, zkušenosti má i z oblasti léčby závislostí. Obsahem její práce je psychologická diagnostika a psychoterapie skupinová i individuální. Ve své ambulantní praxi pracuje především s klienty s úzkostnými obtížemi, depresemi, ale také s klienty ve vztahových krizích a náročných životních situacích.

 
Vlaďka Vlaďka

Čtvrtým rokem pracuji jako peer konzultantka v neziskové organizaci Ledovec. Při pomoci lidem s duševním onemocněním využívám svou zkušenost s tím, když bolí duše. Uzdravuji se z depresivní a úzkostné poruchy. Toto onemocnění mi v životě připravilo mnohé nástrahy a obtíže, zároveň mě mnohému naučilo a v neposlední řadě mi dalo příležitost živit se prací, která mě těší, naplňuje a v níž nalézám hluboký smysl pro sebe i pro druhé. Ve volném čase ráda čtu, toulám se krajinou, pochutnávám si na zeleném čaji a věnuji se rodině. Jsem upřímně vděčná za pomoc, jakou jsem na cestě zotavení se z duševního onemocnění od ostatních lidí dostala. Nyní mi přináší radost to, že mohu pomáhat i já.


Jana Jana

Mám osobní zkušenost s depresí a úzkostnou poruchou, žiji s nimi už přes deset let. Za tu dobu jsem několikrát zažila dlouhá období, kdy jsem opravdu doslova „přežívala“ a snažila se jen vydržet další den. Utrpení bylo tak veliké, že nejlákavější byla představa „už nebýt“. Naštěstí jsem to nevzdala a zase přišla období, kdy byl život docela prima, nebo dokonce šťastný. Snad už jsem pochopila, co moji nemoc způsobilo a co mě měla naučit. Snažím se žít s ní, ale už ji nenechat ničit můj život. Občas se mi připomíná, „hlídá mě“ a já pak vím, že musím víc dbát na dodržování toho, co jsem díky ní měla pochopit. Nemoc mi vlastně dala i hodně užitečného – díky ní jsem se odhodlala vystudovat nový obor a postupně měnit svoji celoživotní profesi. V poradenství a pomoci druhým tak můžu spojovat odbornou znalost s vlastním nenahraditelným prožitkem.


Agáta Agáta

Pracuji v neziskové organizaci Fokus jako peer konzultantka. Mám vlastní zkušenost s duševním onemocněním, léčím se více než deset let. Ráda poznávám nové lidi a udržuji stará přátelství. Baví mě komunikovat, ráda cestuji a poslouchám hudbu. Tuto práci jsem si vybrala proto, že vím, jak je těžké říci si o pomoc nebo radu, když se člověk dostane do psychických nesnází. Myslím si, že duševní zdraví je hodnota, za kterou je třeba bojovat.


Lenka Lenka

Posledních 8 let pracuji v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako socioterapeutka a organizační vedoucí. Moje psychické problémy (diagnóza bipolární porucha) mě donutily opustit kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Napsala jsem několik knih a našla jinou cestu, která mě naplňuje mnohem více. V roce 2014 jsem prošla výcvikem pro peer lektory (lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v Centru pro rozvoj duševního zdraví. Mám zkušenosti nejen s bipolární poruchou, ale i s jinými psychickými problémy, se kterými se setkávám nejen u svých klientů, ale i u některých přátel. Práce peer pracovníka mě velmi naplňuje především v tom, že mohu předat své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí, přesvědčení, že uzdravení (recovery) je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl.


Petr Šturma, DiS. Petr Šturma, DiS.

Vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, následně jako jeho vedoucí a posléze i jako vedoucí týmu CDZ. Od roku 2020 se věnuje poradenské a lektorské činnosti a také roli manažera, ovšem již mimo oblast péče o duševní zdraví.


MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Zuzana Foitová

Má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a preventivním programům. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. Angažuje se v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na odborných konferencích a publikuje popularizační texty. Zuzana Foitová je garantkou peer poradny.


MUDr. Petr Příhoda MUDr. Petr Příhoda

Vystudoval 1. lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.


Mgr. Michael Kostka Mgr. Michael Kostka

V roce 2003 jsem absolvoval v oboru psychologie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy. Od 2009 odborná způsobilost v oboru adiktologie. 2003-2010 jsem pracoval jako psycholog a terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna – léčba  drogových závislostí. Od r. 2010 pracuji v PN Bohnice. V ambulantní péči jsou mými klienty především lidé v náročných životních situacích (rozchody, ztráty, sociální izolovanost, nejistota apod.), v péči lůžkové mám zkušenosti především v oblastech závislostí, psychóz a poruch osobnosti.