Krátká historie stránek

Stránky www.stopstigma.cz vznikly v roce 2004 v rámci tříletého destigmatizačního projektu „Změna“ (ve spolupráci Nadace Academia Medica Pragensis a Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví). Jednalo se o aktivitu zaměřenou na boj proti stigmatu a diskriminaci. Činnosti v rámci projektu byly zacíleny na pozitivní změny ve vnímání duševních poruch a oboru psychiatrie ze strany veřejnosti i státní správy.

Od začátku byla hlavní součástí stránek internetová poradna, kde psychiatr a psycholog odpovídal na dotazy veřejnosti, které se týkaly duševního zdraví a nemoci. Postupně byla v roce 2010 doplněna také o sociálního pracovníka a v roce 2015 o peer poradce – člověka s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Poradna v současné době pracuje na multidisciplinárním principu; jejím cílem je destigmatizace a odborně garantované poradenství v oblastí duševního zdraví a nemoci.

Samotné stránky www.stopstigma.cz doznaly v posledních letech (2014 – 2016) také několika změn. Byl sice zrušen neaktuální Katalog služeb péče o duševně nemocné, naopak ale byla rozšířena jejich informační část (sekce Zotavení), byla natočena destigmatizační videa, zveřejněny nejčastější mýty a předsudky o duševních nemocech. Byla změněna struktura textů o duševních poruchách tak, aby v nich bylo možné lépe vyhledávat informace.  Nakonec se také změnil celkový grafický design stránek. Vše by mělo vést k lepší orientaci na stránkách a jejich informačnímu obohacení.
 
 
 

Kontakty


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Lublaňská 1730/21
120 00 Praha 2

+420 222 515 305

cmhcd@cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600
MONETA Money Bank, a.s.


IČ: 62936654
DIČ: CZ62936654


ČRA OPZ OPPPR Sprinx Bilatarál
© 2021 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, cmhcd@cmhcd.cz