Zotavení

V čem spočívá Zotavení

 1. V naději

  V časech zoufalství a beznaděje potřebuje každý naději a pocit, že věci mohou být a budou lepší.  Bez naděje nemáme nic, na co bychom se mohli těšit a přicházíme o možnost pozitivní změny. Aby byla naděje skutečně motivující, musí jí být něco víc než pouhý ideál. Musí nabýt formy aktuální, realistické,  přiměřené vize toho, jak by věci mohly vypadat, pokud by se napravily. Než začneme dělat velké a složité změny, je třeba si ujasnit, že není tolik důležité dosáhnout přesně té vize, kterou jsme si vytvořili, ale že jde spíše o to, mít jasnou představu o svých možnostech,  a poté podnikat  kroky k lepšímu.
 2. Ve zplnomocnění

  Abychom se v životě posunuli, potřebujeme si být vědomi svých vlastních sil a schopností. Směřujme naši  naději k věcem, které pro sebe můžeme udělat sami, raději než ji upínat například na nové léky, které budou objeveny nebo k tomu,  bude- li nám někým dána metoda, která vše napraví.
   K posílení vlastní zodpovědnosti a vědomí si své vlastní síly věci ovlivňovat potřebujeme přístup k informacím a možnost dělat vlastní rozhodnutí.
   Možná potřebujeme povzbudit k tomu, abychom svou pozornost zaměřili na své silné stránky namísto svých ztrát a proher. Někdy potřebujeme člověka, který v nás bude věřit v době, kdy teprve získáváme dostatek  sebevědomí, abychom začali věřit sami v sebe.
  „Připravenost“ se často objeví zpětně až tehdy, když se nám něco podaří. Čekat na to, až bude člověk s duševním onemocněním připraven se v životě posunout, může proto vést ke stagnaci a oslabení vlastní vůle. Mnohdy také potřebujeme nejdříve zažít úspěch, abychom uvěřili, že úspěšní být můžeme.
 3. Ve vlastní zodpovědnosti

  Na cestě k zotavení přijímáme zodpovědnost za vlastní život. Musíme se naučit přiměřeně riskovat, zkoušet nové věci a poučit se z vlastních chyb. Znamená to také, že opustíme pocity viny, zlosti a zklamání spojené s nemocí.
 4. Ve smysluplných rolích v životě

  Aby se lidé s duševním onemocněním uzdravili, je nezbytné, aby zastávali  smysluplnou roli v životě, a mohli se tak odpoutat od své nemoci. Je nutné převést nově získanou naději, sebevědomí a zodpovědnost do rolí jako jsou zaměstnanec, přítel, člen rodiny. Je důležité stát se součástí širší komunity a stýkat se s lidmi. Role v životě, které nesouvisí s nemocí, nám umožní ukončit izolaci a díky nim získá náš život nový smysl. Zdroj: http://mhavillage.squarespace.com/writings/

  A Road to Recovery

  Exploring recovery: The Collected Village Writings of Mark Ragins

 

Knihovna textů

Varovné přiznaky

Co to znamená dostat diagnózu

Wellness Recovery Action Plan - WRAP

Psychofarmaka a cesta k zotavení pohledem psychiatra a lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Psychoterapie pohledem psychologa a člověka se zkušeností s duševním onemocněním


 

Kontakty


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Lublaňská 1730/21
120 00 Praha 2

+420 222 515 305

cmhcd@cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600
MONETA Money Bank, a.s.


IČ: 62936654
DIČ: CZ62936654


ČRA OPZ OPPPR Sprinx Bilatarál
© 2021 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, cmhcd@cmhcd.cz