Lektoři

Jana Bechník Jana Bechník
Mgr. Jana Bechník vystudovala sociálně právní akademii v Ostravě a psychologii na Filozofické fakultě UK. Od roku 1993 pracovala jako sociální pracovnice ve zdravotnických zařízeních i v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako psycholožka v Centru duševního zdraví Mladá Boleslav.
Více informací
Jan Beneš Jan Beneš
MUDr. Jan Beneš vystudoval 2.LF UK a následně od r. 2011 do r. 2017 pracoval jako psychiatr v PNB. Od r. 2012 absolvuje výcvik v Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR. Specializační vzdělávání v oboru psychiatrie zakončil zkouškou v roce 2016, v závěrečné práci se zabýval možnostmi implementace recovery principů do systémů péče o duševní zdraví. Od r. 2016 spolupracuje s terénním týmem Fokusu Mladá Boleslav a se vznikem CDZ Mladá Boleslav v r. 2019 se stal jeho hlavním psychiatrem. V r. 2018 se pro MZČR účastnil projektu Deinstitucionalizace, v rámci jedné z klíčových aktivit vykonával odbornou činnost týkající se hodnocení kvality psychiatrických nemocnic podle toolkitu WHO. Od r. 2018 se účastní dalšího reformního projektu pro MZČR Podpora nových služeb v péči o adiktologické pacienty – tvorba Multidisciplinárního týmu pro adiktologii (AMT).
Více informací
Barbora Blažková Barbora Blažková
Barbora Blažková vystudovala gymnázium. Vysokoškolská studia již nedokončila, kvůli propuknutí psychotického onemocnění. Našla ale uplatnění jinde. Prošla kurzy pro peer konzultanty a od roku 2017 tuto pozici zastává v nymburském týmu Fokusu Mladá Boleslav. Je to její první pracovní zkušenost a je pro ni velmi cenná. Ve volném čase hlavně skautuje nebo se věnuje svým šiperkám. 
Více informací
Dana Čechová Dana Čechová
Mgr. Dana Čechová vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK. V letech 2008 - 2010 pracovala v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Od roku 2010 působí na Psychiatrické a psychosomatické klinice ESET jako psycholog a psychoterapeut.
Více informací
Zdeněk Císař Zdeněk Císař
Zdeněk má dlouholeté zkušenosti s překonáváním rozličných psychických potíží, následným seberozvojem a sebevzděláváním v oboru duševního zdraví.
Několik let se podílel na vedení volnočasového klubu v psychiatrické nemocnici, nyní své osobní i profesní zkušenosti využívá jak k podpoře jednotlivců, tak k přípravě vzdělávacích a osvětových materiálů, kurzů a k jejich lektorování.
Jak práce peer konzultanta, tak peer lektora je pro Zdeňka splněným snem, jelikož tuto práci považuje za velmi smysluplnou a naplňující, váží si toho, že může v práci zúročovat své životní zkušenosti, a v obou směrech se vždy snaží o další rozvoj. Volný čas tráví s elektronickou hudbou, která je pro něj celoživotní vášní a také velkým zdrojem podpory v náročnějších obdobích. V práci s lidmi je pro něj klíčový rovnocenný, individuální přístup, otevřená mysl a autenticita.
Více informací
Magda Dosbabová Magda Dosbabová
MUDr. Magda Dosbabová vystudovala obor stomatologie na LFUP v Olomouci (2005). V roce 2007 složila zkoušky Praktický zubní lékař a zaměřila se na obor Stomatologická chirurgie. Během následujících pěti let se její rodina rozrostla o tři dcery a australského ovčáka. Přelomovým se stal rok 2014, kdy do jejího života zasáhlo závažné onemocnění. Po několika letech pomalého zotavování se zaměřila na pomoc jiným formou peer poradenství v online poradně Stop stigma (CMHCD, 2019) a časem začala působit také jako peer lektorka. Díky této pozici a spolupráci s VŠP Jihlava absolvovala týdenní (2022) a dvoutýdenní (2023) stáž v norském Bergenu v sociálních službách pečujících o duševní zdraví. Od roku 2020 je studentkou na VŠ psychosociálních studií v Praze. Od roku 2022 působí jako koučka osobnostního rozvoje dle ICF. Její celoživotní zálibou je orientační běh, který rozšířila o biatlon. Účastnila se MČR a mezinárodních závodů v Biathlon orienteering. Miluje fotografování, četbu a les.
Více informací
Marek Fiala Marek Fiala
Mgr. Marek Fiala je sociální pracovník. V letech 1997 až 2001 pracoval v občanském sdružení Helianna, které se zabývalo resocializací osob závislých na nealkoholových návykových látkách, a spolupracoval se sdružením Fokus Mladá Boleslav. Od roku 2002 pak přešel do Fokusu Mladá Boleslav, kde pracoval jako vedoucí chráněného bydlení a projektový manažer. Pracoval ve sdružení Péče o duševní zdraví jako vedoucí terénního týmu v Jičíně, jako sociální pracovník a case manager v Centru duševního zdraví Mladá Boleslav a v současné době působí jako odborný ředitel v organizaci Péče o duševní zdraví, z.s.
Více informací
Lenka Flášarová Lenka Flášarová
Ing. Lenka Flášarová je absolventkou VŠE Praha a postgraduálního kurzu v oboru statistika. Diagnóza bipolární poruchy ji dovedla k tomu, aby opustila kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Posledních 8 let pracuje v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako organizační vedoucí a socioterapeutka. Je autorkou či spoluautorkou několika knih a projektů. V roce 2014 prošla výcvikem pro peer lektory. Naplňuje ji především možnost předat prostřednictvím výuky své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí a je přesvědčena, že uzdravení je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl. 
Více informací
Zuzana Foitová Zuzana Foitová

MUDr. Zuzana Foitová má více než 30 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. V současnosti pracuje jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. V minulosti působila v denním stacionáři, v terénních komunitních sužbách včetně krizových a v preventivních programech pro mládež. Poskytuje supervizi pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách. Jako odborný konzultant CRPDZ spolupracovala na řadě rozvojových projektů v oblasti péče o duševní zdraví. V současnosti ji odborně nejvíce zajímá téma zotavení z duševní poruchy; osvěžení a naději čerpá ze spolupráce s peer-pracovníky. Působí jako lektorka vzdělávacích kurzů, přednáší na odborných konferencích a publikuje popularizační texty.

Více informací
Martin Fojtíček Martin Fojtíček
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček (1971) vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec, sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Stál u vzniku několika sociálních firem. Zajímá ho oboustranná sociální rehabilitace, filosofická analýza náboženského jazyka a další věci. Je ženatý a má dva syny.
Více informací
Martin Halíř Martin Halíř
Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracoval jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a atestoval v oboru klinická psychologie. Absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii v Praze a atestoval v oboru Psychoterapie. Pracoval jako psychoterapeut v léčebné komunitě pro lidi se závislostí. Na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové vyučoval praktickou výuku lékařské psychologie. Pracoval jako projektový manažer, zástupce ředitele a následně odborný ředitel v organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. jejíž hlavní činností je poskytování sociálně-zdravotních služeb lidem s duševním onemocněním. Byl lektorem kurzů, ve kterých se věnoval výuce klinické psychologie a psychoterapeutického přístupu v pomáhajících profesích. Pracoval jako metodik v projektovém týmu pro zavádění center duševního zdraví při ministerstvu zdravotnictví. Nyní pracuje jako klinický psycholog v Centru duševního zdraví Hradec Králové, zabývá se jako lektor metodami práce se skupinou a týmem, působí jako lektor a konzultant při CRPDZ. Kromě psychoterapie se věnuje metodám projektového designu Dragon Dreaming, sociokratickému řízení komunit a sebeorganizačním metodám v organizacích.
Více informací
Jaroslav Hodboď Jaroslav Hodboď
Jaroslav Hodboď pracuje od roku 1999 v o.s. FOKUS- Mladá Boleslav. Ve sdružení prošel většinou poskytovaných služeb. Od roku 2007 pracoval v case managementovém týmu, který od roku 2008 vedl. V současné době pracuje pro Fokus v Karlovarském kraji na pozici oblastního ředitele. Spíše než formální vzdělání ho ovlivnili kolegové, supervizoři a klienti, se kterými se za dobu své práce setkal. Jeho způsob myšlení ovlivnili hlavně Jan Stuchlík, Jiří Libra, Václava Probstová, Bohumila Baštecká a další. V současné době se rád věnuje tématům, které se týkají práce s rodinami a řízení case managementových týmů.
Více informací
Barbora Hrdličková Barbora Hrdličková
Mgr. Barbora Hrdličková je psychoterapeutka a klinická psycholožka. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). V současnosti pracuje ve Fokusu Praha. Vede individuální, párovou i rodinnou terapii s klienty.
Více informací
Michal Kašpar Michal Kašpar
Bc. Michal Kašpar je peer lektor se zkušeností s přednášením témat zvládání duševní nemoci, zotavení - recovery, stigmatizace. Vyzkoušel více řemesel: novinář, kameraman, barman, učitel francouzštiny. Oklikou se dostal zpět k povolání, které vystudoval - novinařině. Dnes působí jako reportér v televizním Studiu 27 Fokusu Praha. Ve volném čase rád zpívá hraje amatérsky divadlo a chodí na procházky se psem. Přednášení je pro něj příležitostí setkávat se s odborníky a konfrontovat své zkušenosti s názory lidí s praxe.
Více informací
Michael Kostka Michael Kostka
V roce 2003 absolvoval v oboru psychologie na Filozofické fakultě UK. V roce 2009 získal odbornou způsobilost v oboru adiktologie, v roce 2020 funkční specializaci z klinické psychologie. Sedm let pracoval jako psycholog a terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna, zaměřené na léčbu drogových závislostí, pak 12 let v PN Bohnice, kde kromě běžných psychiatrických oddělení strávil několik let v Centru krizové intervence a v Centru duševního zdraví pro Prahu 9. V současnosti pracuje v psychologickém centru Alivio (Praha 6) a z.ú. Lomikámen Beroun. Spolupracuje také jako externí lektor vzdělávacích firem specializujících se na trénink komunikace, týmové spolupráce, assessment a osobnostní rozvoj. Absolvoval skupinový dynamicky orientovaný výcvik SUR, výcvik v integrativní supervizi (institut ČIS) a řadu dílčích psychoterapeutických workshopů. Věnuje se  především individuální a skupinové psychoterapii.
Více informací
Vladimíra Křížová Vladimíra Křížová
Mgr. Vladimíra Křížová vystudovala sociální a kulturní antropologii na ZČU v Plzni. Po úspěšném zotavení se z dlouhodobých psychických obtíží prošla vzdělávacím kurzem v rámci projektu Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné. Nyní pracuje v plzeňské organizaci Ledovec, kde nabízí individuální peer rozhovory klientům a vede několik klientských skupin v rámci Centra duševního zdraví.
Více informací
Petra Kubinová Petra Kubinová
Petra Kubinová je původní profesí sociální pracovnice. Celý její profesní život je spjatý s komunitními službami péče o duševní zdraví, kde si prošla pozicemi pracovnice prvního kontaktu, klíčové pracovnice i vedoucí služby. Za jednu z nejcennějších zkušeností při zpětném ohlédnutí považuje spolupráci s Krizovým centrem Ostrava. Zde působila v ambulantním i pobytovém režimu služby, ale i přímo v terénu při hromadných a individuálních neštěstích. Od roku 2013 pracuje v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví, kde vedla mimo jiné projekty zaměřené na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním nebo na zavádění pozice peer lektorů. Aktuálně se v Centru již několikátým rokem podílí na utváření a rozvoji Školy zotavení jako metodik a lektor. Byla součástí několika výcvikových skupin různých terapeutických směrů, od dialogických (Solution Focused brief therapy) po psychomotorické (Pesso Boyden). Obzvlášť ji pak oslovila účast v sebezkušenostním výcviku Plnějšího lidství podle Virginie Satirové.
Více informací
Eliška Kvasničková Eliška Kvasničková
Eliška Kvasničková je absolventkou bakalářského programu v oboru Sociální patologie a prevence (2021) na Univerzitě Hradec Králové a studentkou oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesí je krizovou interventkou v organizaci Dáme čaj a kávu, z. s. a peer terapeutkou na oddělení zvýšené akutní psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V rámci lektorování v postgraduálním vzdělávání se věnuje tématům jako psychopatologie nebo sociální psychologie a krizová intervence. Při své práci považuje za nejdůležitější laskavost, autenticitu a individuální přístup založený na partnerském principu.
Ve volném čase se věnuje literatuře, cestování a hledání nenápadných kaváren.
Více informací
Juraj Marendiak Juraj Marendiak
Juraj je sociálny pracovník, pracoval v komunitných službách pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením v Bratislave a prostredie sociálnych služieb pozná aj z práce na samosprávnom kraji a ministerstve práce. Sprevádzal tiež transformačné tímy zariadení sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie.
Je súčasťou príbehu Školy zotavenia v Bratislave a fandí všetkým iniciatívam prinášajúcim koncept zotavenia a peerstvo do prostredia podpory duševného zdravia na Slovensku.
V Českej republike je súčasťou tímu lektorov Modelu CARe, občas sa pridá k vytváraniu alebo lektorovaniu iných kurzov a podieľa sa aj na hľadaní nového konceptu pražskej Školy zotavenia.
Keď zrovna nepracuje, je manželom, otcom dvoch úžasných detí a členom svorky jedného chlpatého psa.
Více informací
Václav Matuška Václav Matuška
Mgr. Václav Matuška, nezávislý sociální pracovník, psychoterapeut, zahradník. Poskytuje vzdělávání pro všechny pracovníky v sociální oblasti, pro pedagogické a zdravotnické pracovníky a další zájemce (např. Agrese a sebeobrana, Syndrom vyhoření, Trauma a zneužívání) atd. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a v Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). Je jedním z prvních absolventů výcviku v CARe metodě (2001). Od příchodu metody CARe do ČR je nepřerušeně a aktivně zapojen do podpory účastníků i absolventů CARe výcviků. Získal osobní zkušenosti se systémem psychosociální práce ve Velké Británii, Nizozemí, Rakousku a Skandinávii. Nalezl velmi efektivní spojení mytologie a psychoterapie. A nalezl i laskavou stránku odolnosti. Pracuje s vývojovými potřebami, rozlišováním vnitřních hnutí (duchů) a celostním přístupem osobní „otužilosti“ ducha i těla a harmonie člověka s duší a přírodou s jejím duchem. Nyní poskytuje individuální a skupinovou psychoterapii, odborné sociální poradenství, zejména lidem s duševním onemocněním, dětem a rodinám, párům apod.
Více informací
Jana Nováčková Jana Nováčková
Ing. Jana Nováčková je lektor, kouč, terapeut a poradce pro pozůstalé. Půvab lektorské činnosti vidí v tom, když účastníci kurzu získají inspiraci ke své další práci a také k prohloubení životní spokojenosti. S CRPDZ spolupracuje od roku 2013. Studovala na Pražské psychoterapeutické fakultě, absolvovala psychoterapeutický výcvik systému SUR, výcviku koučů ACE Excellence společnosti Coaching Systems a další kurzy (Bioenergetická cvičení, Práce s tělem, Princip stínu, Smrt a doprovázení, aj.). V lektorské činnosti také využívá dlouholetých zkušeností z oblasti komerčních nadnárodních společností.
Více informací
Kateřina Obšilová Kateřina Obšilová
Katka vystudovala gymnázium Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. V roce 2010 jí bylo diagnostikováno duševní onemocnění. Následujících několik let intenzivně pracovala na pochopení svého onemocnění a na svém zotavení. Za jeden z nejpřínosnějších momentů svého procesu zotavování považuje svatojakubskou poutní cestu, během níž za 5 týdnů zdolala sama, jen v doprovodu svého psa, 600 kilometrů. V roce 2018 začala spolupracovat s CRPDZ na tvorbě dokumentu „Jeden den s duševním onemocněním“ a také navštěvovat kurzy Školy zotavení, kterých se zanedlouho stala i lektorkou. V současné době je zapojena do několika projektů (Charita Česká republika, Young caritas - Živá knihovna, Fokus Mladá Boleslav – Blázníš, no a?, Vzdělávání na VŠPJ). Se svou kamarádkou Anežkou Gruberovou pořádá přednášky o cestování s duševním onemocněním v projektu „Holky na spektru“, který společně vytvořily. Sdílí zde vlastní příběhy a zkušenosti z cest po světě s cílem přispět k destigmatizaci duševního onemocnění. Práce peer lektora jí přijde smysluplná a velmi ji baví. Má ráda svého psa, cestování a jakoukoliv kreativní činnost – malování, šití, zahradničení...
Více informací
Ondřej Pěč Ondřej Pěč
MUDr. Ondřej Pěč je psychiatr a psychoterapeut. Od roku 1994 pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od roku 1995 jako předseda sdružení ESET-HELP.
Více informací
Tomáš Petr Tomáš Petr
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. je odborností psychiatrická sestra s praxí z různých oblastí psychiatrické péče. Po škole působil v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích na různých typech oddělení – akutní péče, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí aj. Několik let se také podílel na managementu nemocnice v roli zástupce hlavní sestry. Aktuálně pracuje jako vrchní sestra psychiatrického oddělení ÚVN. Vedle lůžkové psychiatrické péče má také zkušenosti z různých typů komunitních služeb. Pracoval v chráněném bydlení pro duševně nemocné a nyní se podílí na řízení Centra duševního zdraví pro Prahu 6. Má rozsáhlé zahraniční zkušenosti. 2 roky pracoval v psychiatrické nemocnici v Anglii a absolvoval četné stáže v různých psychiatrických službách napříč Evropou (Německo, Holandsko, Norsko, Švédsko, Itálie). Je předsedou Psychiatrické sekce České asociace sester a zároveň členem výboru Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO. Dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv jako expert na dodržování lidských práv při poskytování zdravotních a sociálních služeb a zároveň je expertem CPT při Radě Evropy pro oblast psychiatrické péče. Aktivně přednáší a publikuje o různých tématech z oblasti psychiatrického ošetřovatelství v ČR i v zahraničí. V roce 2022 získal Medaili za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR.
Více informací
Věra Pinkasová Věra Pinkasová

Mgr. Věra Pinkasová pracuje od roku 2007 jako vedoucí střediska Chrudim v organizaci Péče o duševní zdraví. Vystudovala obor sociální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a obor sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové, absolvovala psychodynamicky orientovaný výcvik. Dříve pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně v Chrudimi. Aktivně se podílí na projektu Zapojení peer konzultantů a peer pečovatelů do péče o duševně nemocné.

Více informací
Jana Pluhaříková Pomajzlová Jana Pluhaříková Pomajzlová
Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová vystudovala obor Ergoterapie na 1. LF UK (2000) a obor "Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích" na Fakultě humanitních studií UK (2011).
Od roku 2000 se věnuje ergoterapii a psychosociální rehabilitaci v oblasti péče o duševní zdraví. Působila v Green Doors z.ú. (2000-2017) v různých pozicích, jako ergoterapeutka, vedoucí tréninkové kavárny "Klub v Jelení", vedoucí rehabilitace odborných programů, externí konzultant a lektor.
Absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, což významně ovlivnilo její praxi. Od roku 2005 působí jako supervizorka, lektorka, od roku 2016 jako certifikovaný trenér Modelu CARe (CARe Europe Academy). Spolupracuje s 1. LF UK jako vedoucí diplomových prací a externí lektor v rámci bakalářského a magisterského studia oboru Ergoterapie.
V současné době působí jako lektor, supervizor a konzultant v oblasti péče o duševní zdraví. Je coach a co-trenér v mezinárodním výcviku Train the Trainer Model CARe. Těší jí vzájemné propojívání různých skupin lidí, je koordinátorem Platformy CARe ČR a koordinátorem odborné skupiny ergoterapeutů v oblasti péče o duševní zdraví ČAE.
 
Aktuálně žije tématem rozvoje na zotavení orientované praxe a zaváděním Modelu CARe do zdravotnických a sociálních služeb. Je vdaná a raduje se ze tří dětí a psa. Jejím dlouholetým zájmem je práce s tělem a bojové umění Aikido.
 
Více informací
Petr Příhoda Petr Příhoda
MUDr. Petr Příhoda vystudoval 1.lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.
Více informací
Pavel Říčan Pavel Říčan
Mgr. Pavel Říčan vystudoval sociologii v Praze. Několik let pracoval s mladými lidmi z ulice na faře v Křešíně. V letech 1996 - 2014 působil ve FOKUSu Vysočina na různých pozicích: jako vedoucí chráněné dílny, sociální pracovník, vedoucí střediska, odborný ředitel a vedoucí rehabilitace. Od května 2014 je ředitelem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Zajímá ho účinnost služeb, možnosti zotavení z duševního onemocnění a propojování teoretických konceptů s praxí.
Více informací
Pavlína Růžičková Pavlína Růžičková
Pavlína Růžičková, DiS. dokončila v roce 1998 studium na střední zdravotnické škole, obor všeobecná sestra. Tomuto oboru se věnovala řadu let. Od roku 2005 pracuje ve Fokusu Mladá Boleslav, neboť práce s lidmi s duševním onemocněním jí dává větší smysl. V roce 2010 vystudovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole Mills a mohla pokračovat na pozici case managera terénního týmu organizace Fokus. Do roku 2021 působila jako psychiatrická sestra v CDZ Mladá Boleslav, aktuálně působí jako odborná učitelka na SZŠ Mladá Boleslav v oborech ošetřovatelství, volnočasové aktivity, komunitní a psychiatrická péče.

 

Více informací
Michaela Růžičková Michaela Růžičková

Bc. Michaela Růžičková vystudovala sociální práci. Od roku 2001 pracovala ve Fokusu Vysočina jako sociální pracovnice, vedoucí komunitního týmu ve středisku Hlinsko. Od prosince 2017 se podílí na transformaci Domova na hradě Rychmburk na organizaci poskytující pobytové služby komunitního typu, nově Domov Na cestě.

Více informací
Michal Šalplachta Michal Šalplachta
Michal se narodil v květnu 1978, je psychoterapeut, lektor a supervizor. Za své osobní poslání považuje zlepšit duševní zdraví v ČR. Věnuje se psychoterapii, tréninkům zvládání stresu, na práci s tělem zaměřeným psychoterapeutickým přístupům, mindfulness meditaci, dovednostem zvládání života, péči zaměřené na člověka, celostnímu přístupu ke zdraví, life-styl koučinku ke zvládání stresu, psychosociální rehabilitaci a podpoře zotavení z duševního onemocnění.  Od roku 1998 pracuje v oblasti sociálních služeb se zaměřením na osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2008 provádí také vzdělávání a supervizi v oblasti sociálních služeb. V roce 2018 založil vlastní organizaci Kliniku zvládání stresu s.r.o. V současné době spolupracuje taktéž na projektu vzniku Centra duševního zdraví (CDZ) v Uherském Hradišti.
Více informací
Tibor Sedlický Tibor Sedlický
Tibor pochází ze Slovenska, z Banské Bystrice. Už v době studií na střední zdravotnické škole měl sen, že by chtěl jednou učit a pomáhat druhým lidem. Cesta k tomuto cíli ale nebyla úplně přímočará. Na svůj sen totiž Tibor na čas úplně zapomněl. Začal brát drogy a žít na ulici. Cestoval po Evropě a vydělával si pouličním žonglováním s ohněm. Nakonec jej cesta zavedla až do daleké Indie, kde u něj propuklo duševní onemocnění. Dnes to vnímá jako štěstí v neštěstí, protože v té době už pro něj život ztratil smysl.  Uvědomění si, že život není jenom o drogách, mu zachránilo život. Bolest, kterou duševní nemoc přináší, mu do života vnesla velkou změnu. Změnu, která je ukotvená ve slově „zotavení“.  V zotavení je obsaženo slovo „tavení“. Jako metafora pro změnu. Bolestí se člověk změní. Tibor nikdy neměl pochybnost o tom, že zotavení je v jeho životě možné. Bylo jenom na něm, aby se změnil. Aby pochopil, co mu život říká a co má dělat jinak. Teď pracuje jako peer konzultant a peer lektor. Život ho nakonec přivedl k jeho snu. Učit a pomáhat lidem. Duševní nemoc ho přetavila a změnila mu život k lepšímu.
Více informací
Petr Šípek Petr Šípek
Petr Šípek vystudoval Gymnázium Strakonice a Sociálně právní akademii v Prachaticích, absolvoval sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku SUR/KUŠ.V letech 2001 – 2009 pracoval jako streetworker a case manager v neziskových organizacích se zaměřením na prevenci a léčbu drogových závislostí. Od roku 2009 do roku 2015 působil v neziskové organizaci BONA, o.p.s., v sociální službě Podpora samostatného bydlení jako terapeut a vedoucí služby, pracoval s lidmi s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Působil jako sociální a vedoucí pracovník ve službě Sociální rehabilitace Tolerance v Charitě Kaplice, která se věnuje práci s lidmi s mentálním a duševním onemocněním, a dále jako vedoucí chráněného bydlení v Diecézní charitě České Budějovice, aktuálně pak jako sociální pracovník, poradce a terapeut v kontaktním centru Auritus ve Farní charitě Tábor. Je zapojený jako lektor v kurzech a aktivitách v oblasti duálních diagnóz a začleňování peer konzultantů.
Více informací
Ondřej Skála Ondřej Skála
Mgr. Ondřej Skála vystudoval etnologii na Filosofické fakultě UK. Od roku 1996 se věnuje práci s lidmi s duševní nemocí. V současnosti působí jako regionální ředitel Fokusu Praha a vede kurzy zaměřené na práci s emocemi. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu odborných kurzů v oblasti psychoterapie a krizové intervence v Čechách i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje meditaci. Dva roky byl buddhistickým mnichem na Srí Lance. Rád hledá nové úhly pohledu na to, co prožíváme.
Více informací
Lenka Škvorová Lenka Škvorová

Mgr. Lenka Škvorová vystudovala speciální pedagogiku na UK Praha, má uznánu odbornou způsobilost adiktolog, psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii a různé další výcviky a kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace, adiktologie a krizové intervence.

Pracovala mimo jiné ve Fokusu Praha, kde byla zodpovědná za služby v oblasti bydlení, později byla vedoucí sociální části týmu CDZ pro Prahu 8. Nyní pracuje v organizaci DropIn, která poskytuje služby lidem se závislostí na návykových látkách. Věnuje se stále též přímé práci s lidmi s vážnými duševními potížemi a podílí se na organizaci skupin Hearing Voices v Praze. 

Zajímá se o holistické přístupy k práci s lidmi a rodinami, za základ považuje zaměření na silné stránky a zdroje, opravdovost, partnerský, neexpertní, na míru šitý přístup a víru v možné posuny. 

Více informací
Petra Štechrová Petra Štechrová
Diplomovaná psychiatrická sestra. Začala pracovat v roce 2006 na oddělení následné péče PN Bohnice, později na ambulanci Psychiatrického centra Praha. Po mateřské dovolené v roce 2014 nastoupila do Komunitního týmu Ústřední vojenské nemocnice v Praze, ze kterého se v dubnu roku 2019 společně s Fokus - Břevnov stalo  Centrum duševního zdraví pro Prahu 6. V tomto centru vede zdravotní část týmu. V práci s klienty považuje za nejdůležitější přirozenost, upřímnost.
 
Více informací
Jiří Štefl Jiří Štefl
Jiří Štefl je jedním z prvních deseti peer konzultantů, které Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví podpořilo. S rolí peer konzultanta se seznámil na stáži v Holandsku. Od roku 2013 pracuje jako peer konzultant ve Fokusu Mladá Boleslav a od roku 2014 se podílí v CRPDZ na dalším vzdělávání peerů a týmů, kde peer konzultanti pracují. Nejvíce se při vzdělávání peer konzultantů věnuje práci s příběhem zotavení, supervizím a metodickým poradám. V posledních třech letech působí v CDZ Mladá Boleslav a velmi jej naplňuje práce v multidisciplinárním týmu.
Více informací
Magdaléna Štochlová Magdaléna Štochlová
Mgr. Magdaléna Štochlová, DiS. dlouhodobě pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Léta pracovala v sociálních službách (BONA, o.p.s.) a také ve zdravotnictví (PNB). Klientům se věnuje v soukromé psychoterapeutické praxi. Poskytuje supervizi v pomáhajících profesích.
Více informací
Jan Stuchlík Jan Stuchlík
MUDr. Jan Stuchlík je psychiatr, který se od roku 1992 zabývá psychosociální rehabilitací dlouhodobě duševně nemocných ve Fokusu Mladá Boleslav. Založil a řídil jeden z prvních týmů využívající case-management v ČR. Od roku 1995 se jako konzultant CRPDZ účastnil řady projektů zaměřených na problematiku práv duševně nemocných a na vzdělávání v oblasti péče o duševně nemocné.
Více informací
Petr Šturma Petr Šturma
Petr Šturma, DiS. vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, následně jako jeho vedoucí a posléze i jako vedoucí týmu CDZ. Od roku 2020 se věnuje poradenské a lektorské činnosti a také roli manažera, ovšem již mimo oblast péče o duševní zdraví.
Více informací
Kateřina Szabová Kateřina Szabová
Kateřina Szabová pracuje v organizaci Fokus Mladá Boleslav od roku 2015 na pozici IPS specialisty, která obnáší zaměstnávání lidí se závažným duševním onemocněním. Téhož roku absolvovala kurz pro práci životního kouče, ze kterého dodnes čerpá ve svém současném zaměstnání. Z vlastní zkušenosti ví, že práce hraje významnou roli v životě každého z nás. To, jak se v ní cítíme a nakolik naplňujeme svůj potenciál, ovlivňuje naše prožívání (radost a štěstí) i v ostatních oblastech života. Téma zaměstnávání tak vnímá jako jedno z klíčových v práci s lidmi s duševním onemocněním na jejich cestě za kvalitnějším životem. Největší radostí je pak pro ní pozorovat, jak se životy těchto lidí, kteří se na pracovním trhu uplatní, pozitivně proměňují. Ve volných chvílích se věnuje výtvarnému umění a józe.
Více informací
Lenka Turková Lenka Turková
Dr. Lenka Turková je klinický psycholog, psychoterapeut a má 30 let praxe v oblasti péče o duševní zdraví. Je absolventem několika dlouhodobých terapeutických výcviků, nejvíce je však v souladu s těmi, které ladí s konceptem zotavení. Při práci s lidmi s vážnějším duševním onemocněním považuje za důležité principy otevřenost, transparentnost a vlastní autenticitu. Má zkušenosti jak v oblasti zdravotnické (praxe klinického psychologa), tak i sociání (je spoluzakladatelkou a odbornou garantkou organizace Zahrada2000). Léta usiluje o propojování těchto dvou oblastí a podporu spolupráce napříč obory. Je také supervizorkou (ČIS), věnuje se vedení dlouholetých výcviků (Otevřený dialog, Výcvik v integrativní psychoterapii) a lektorování mnoha kratších kurzů. Je vdaná, má 4 děti a žije v krásné přírodě jesenických hor.
 
Více informací
Tomáš Vaněk Tomáš Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk pracuje od roku 2012 jako novinář ve spolku Dobré místo, kde se od roku 2015 také podílí na vedení literární dílny. Po dokončení studia literární vědy nemohl najít odpovídající zaměstnání, v roce 2011 onemocněl schizofrenií. Peer lektorem se stal především proto, aby mohl svou zkušenost přeměnit v něco hodnotného, co i jemu samotnému bude pomáhat na cestě k zotavení. Mimo přednášení se věnuje i výtvarné tvorbě a přímo se účastní projektu Studia 27, které má za cíl vytvářet destigmatizační žurnalistiku.
 
Více informací
Martina Venglářová Martina Venglářová
PhDr. Martina Venglářová je lektorka a supervizorka s dlouholetou praxí v oblasti psychiatrie a psychoterapie se zaměřením na oběti trestných činů. V oblasti poradenství se zaměřuje na problémy v mezilidských vztazích, zejména partnerských. Věnuje se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat. V současné době má soukromou poradenskou praxi.
Více informací
Petr Vítek Petr Vítek
Petr vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje na doktorském studiu se zaměřením na psychotickou zkušenost, zotavení a trauma. Připravuje se na atestaci v oboru klinická psychologie.     
Psychoterapeutický výcvik včetně supervizní části absolvoval ve SLEA (existenciální analýza a logoterapie). Vzdělává se i v rámci dalších kurzů, mimo jiné v traumaterapii (PITT), práci s duální problematikou, práci s mladistvými, psychoterapii psychóz, motivačních rozhovorech, dvouletém manažerském sebezkušenostním výcviku a ve spoustě dalších kurzů v rámci sociální práce a terapie.
Pracovní zkušenosti získával v chráněném bydlení pro lidi se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz (přes 10 let, 3 roky manažerská pozice), v psychologické ambulanci (psychoterapie na pojišťovnu), vlastní praxi psychologického poradenství, jako školní psycholog a garant kurzů pro peer konzultanty (lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v CRPDZ.
Aktuálně se věnuje individuální a skupinové psychoterapii, psychologickému poradenství a tvorbě a lektorování kurzů pro CRPDZ.
Více informací
Barbora Vráželová Barbora Vráželová
Od roku 2015 pracuje jako peer konzultant ve Fokusu / CDZ Mladá Boleslav. Po střední škole ji intenzivní zájem o duchovní nauky a léčitelství přivedl až k tomu, že u ní propuklo duševní onemocnění. Následné začleňování se do běžného života nebylo jednoduché, což se pro ni později stalo motivací k tomu, aby začala využívat vlastní zkušenost k pomoci druhým. V oblasti péče o duševní zdraví se pohybuje od roku 2013. Dnes žije normální život a učí se brát ohledy na své limity způsobené onemocněním. I díky práci na pozici peer konzultanta se začala více zajímat o pojem zotavení, který zařadila nejen do svého pracovního života, ale je pro ni velkou podporou i v osobním životě. Vzdělávání v oblasti duševního zdraví se pro ni stalo součástí seberozvoje a vnímá jej i jako posílení procesu vlastního zotavení. Na základě své zkušenosti nyní prostřednictvím práce peer konzultanta a peer lektora podporuje proces zotavení u lidí, do jejichž života také vstoupilo duševní onemocnění.
Více informací