IPS (Individual Placement and Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Lektoři: Kateřina Szabová
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00 h
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)


Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_IPS_102024

Kurz se věnuje problematice začleňování lidí s vážným duševním onemocněním na volný trh práce podle modelu IPS (Individual Placement and Support) a základním odlišnostem od klasického podporovaného zaměstnávání. Zabývá se celým procesem, kterým pracovníci v modelu IPS s klientem procházejí – od hledání vhodného pracovního místa, přes motivaci uchazeče o zaměstnání, až po spolupráci a komunikaci se zaměstnavateli.
IPS je variantou podporovaného zaměstnávání vytvořenou v USA, která je ve velké míře využívána právě v zahraničí. Podle výzkumů si v IPS modelu získá a udrží běžné zaměstnání (za alespoň minimální mzdu) 30-40 % klientů oproti 10-12 % klientů v jiných modelech (Crowther et al, 2001). Model IPS začal být právě z důvodu podložené úspěšnosti uplatňován i u nás v České republice.


Pro koho je kurz určen:

  • Pro pracovníky sociálních služeb, kteří začínají pracovat s modelem IPS
  • Pro zaměstnance sociálních služeb a ostatních zařízení, která v rámci své činnosti     poskytují službu podporovaného zaměstnávání
  • Pro ostatní zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o problematice zaměstnávání   osob s duševním onemocněním

Osnova kurzu

  • Model IPS – teorie a principy
  • Kompetence pracovníka v modelu IPS
  • Práce s klienty v praxi
  • Použití metody IPS
  • Spolupráce se zaměstnavatelem
  • Úspěch v modelu IPS


Kurz účastníkům přinese

Účastníci se naučí ve své praxi využívat prvky metody zaměstnávání dle modelu IPS (Individual Placement and Support). Sociální pracovníci se naučí orientovat na trhu práce, rozpoznat vhodné uplatnění pro klienta na základě jeho požadavků, představ a dovedností a osvojí si jednání se zaměstnavateli a s klienty. Pracovníci v sociálních službách se naučí vykonávat praktickou podporu v modelu zaměstnávání IPS, především doprovázení klientů, podporu přímo na pracovišti, komunikaci se zaměstnavateli. Zároveň získají lepší přehled o metodě jako takové.

Osvědčení

Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a ověření získaných znalostí formou praktické zkoušky.
 Přihlásit na kurz