Jak rozumět profesi peer konzultanta z hlediska hodnot a dovedností: tipy pro praxi

Lektoři: Zdeněk Císař, Petra Kubinová, Bc. Eliška Kvasničková, Mgr. Petr Vítek
Rozsah: 12 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 - 15.00 h (oba dny)
Akreditace: MPSV - pracovníci v sociálních službách

Pozvánky na aktuálně vypsané kurzy: 
11. - 12. 9. 2024: Pozvanka_PK-0_1

Máte zájem stát se peer konzultantem a nevíte, zda je to práce pro vás? Jste začínající peer konzultant a potřebujete se lépe zorientovat v praktických aspektech práce na této pozici? Jste již pracující peer konzultant, který by si rád osvěžil základy, vrátil se zpět k hodnotám, na kterých peerství stojí, či byste měli rádi prostor pro dotazy z praxe?

O vzdělávání peer konzultantů je aktuálně čím dál větší zájem. Tento kurz reaguje na potřeby peer pracovníků i jejich zaměstnavatelů v situaci, kdy peer konzultant nově nastupuje do týmu. Cílem je usnadnit peer konzultantovi zapracování na nové pozici, zpřehlednit některé praktické aspekty výkonu práce a lépe si ujasnit vlastní motivace a hranice. Na konkrétní náplň práce peer konzultanta podrobněji připraví až pětidenní Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví.V kurzu učí vždy lektorská dvojice ve složení peer konzultant + lektor s jinou odbornou zkušeností z oblasti péče o duševní zdraví.

Kurz je určen začínajícím peer konzultantům, kteří se se svou novou rolí teprve seznamují a potřebují se zorientovat, ujasnit si své silné stránky a možné limity, nastavit si hranice pro práci v týmu i práci s klienty. Klíčovou dovedností při využívání vlastní zkušenosti se zotavováním z duševních obtíží při práci s klienty i v týmu je schopnost sebereflexe. Díky ní si peer pracovník dokáže lépe uvědomit vlastní motivace, osobní citlivá témata a dokáže být plnohodnotnou součástí pomáhajícího týmu. Účastníci kurzu získají nejen měkké dovednosti, ale i řadu praktických tipů a informací pro svou praxi.
Užitečný ale bude i pro peer konzultanty, kteří už na této pozici pracují delší dobu. Nabízí možnost zastavit se a ohlédnout, uvědomit si svá problematická témata, být k nim pozornější a více je případně otevírat na týmových supervizích. Zkušenějším peer konzultantům tak kurz může pomoci posunout se dále v rozvíjení měkkých dovedností, které jsou pro jejich práci klíčové, např. cíleným výběrem okruhů dalšího vzdělávání či vhodnějším nastavením náplně práce v týmu.

Osnova kurzu:

1. DEN:

  • Úvod. Očekávání a cíle kurzu.
  • Práce peer konzultanta a hodnotové nastavení, čtyři pilíře práce peer konzultanta (zotavení, zkušenost, naslouchání, tým).
  • Osobnostní předpoklady pro práci peer konzultanta, silné stránky, různé druhy dovedností/zkušeností vhodné pro různé typy služeb.
  • Co je dobré vědět, když začínám pracovat jako peer konzultant?.

2. DEN:
  • Peer konzultant ve zkušební době – jak se zapracovat. Sdílení zkušeností.
  • Hodnoty a zdroje (osobní a profesní), jak se v peerství dále rozvíjet.
  • Hranice a zranitelnost (vlastní citlivá témata a jak s nimi nakládat, profesní hranice).
  • Závěrečná sebereflexe: „Na co si ve své práci budu muset dávat pozor?“
Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se naučí lépe rozumět svým motivacím pro výkon profese peer konzultanta, uvědomovat si vlastní silné stránky i citlivá témata, s nimiž je třeba umět adekvátně zacházet. Zorientují se v pojmech relevantních pro pracovníka podporujícího duševní zdraví a získají množství praktických tipů souvisejících s prací na pozici peer konzultanta. Naučí se znát své profesní hranice při práci v týmu i práci s klienty a udržet si je. Zkušeným peer konzultantům může kurz pomoci získat další potenciál pracovat ve prospěch klientů i týmu.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu (písemné zpracování krátké úvahy na témata probíraná v kurzu).
 Přihlásit na kurz