Pozvanka_Safewards_042024

NOVINKA! Safewards – jak předcházet konfliktům v péči o klienty s duševním onemocněním

Lektoři: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., Mgr. Marek Procházka
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.30
Akreditace: MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách / V případě zájmu lze zajistit akreditaci České asociace sester (je třeba požádat minimálně 4 týdny před konáním kurzu).

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_Safewards_042024

Kurz je určen zejména pro zdravotnický personál týmů pobytových služeb (oddělení psychiatrických nemocnic, domovy ze zvláštním režimem).

Model Safewards nabízí inspirativní přístup k vytváření pozitivní atmosféry v pobytových zařízeních pro lidi s duševním onemocněním. Tento model vyvinul tým výzkumníků pod vedením Prof. Lena Bowerse z Kings College v Londýně. Snaží se analyzovat a popsat základní zdroje konfliktů při pobytu v rezidenčních službách a navrhuje určité kroky/intervence, jejichž cílem je minimalizace výskytu konfliktů, nežádoucích událostí a používání omezovacích opatření. Model Safewards je v současné době využíván na mnoha pracovištích v celé řadě evropských zemí. Dosavadní zkušenosti s jeho implementací jsou velmi pozitivní a byly publikovány v mnoha odborných časopisech. Největší přínosy jsou popsány na lůžkových psychiatrických odděleních, efektivní však může tento model být také v jiných typech rezidenčních služeb, jako jsou domovy se zvláštním režimem apod.
 
Osnova kurzu:

  • Vznik modelu Safewards, jeho přínosy, uplatnění v rámci psychiatrických pracovišť v Evropě
  • Vysvětlení modelu Safewards – zdroje konfliktů, spouštěče, strategie řešení konfliktů
  • Proč zavádět Safewards, výsledky studií a výzkumů
  • Stručný přehled intervencí z metodiky Safewards a jejich zdůvodnění
  • Představení 10 intervencí Safewards – popis, východiska, zavádění do praxe, možné problémy, ukázky z praxe
 
Kurz účastníkům přinese:
  • Pochopení hlavní myšlenky modelu Safewards
  • Seznámení se s jeho intervencemi, pochopení jejich smyslu a způsobu zavádění do praxe.
  • Uvědomění si možných překážek implementace jednotlivých intervencí
 
 Osvědčení: Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a písemné ověření získaných znalostí formou testu.
 Přihlásit na kurz