NOVINKA! Úvod do práce se skupinou zaměřenou na zotavení a silné stránky

Lektoři: Zdeněk Císař, Mgr. Michael Kostka, Mgr. Petr Vítek
Rozsah: 14 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 - 16.00 h (oba dny)
Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Pozvánky na aktuálně vypsaný kurz: 122024_Pozvanka_PK-II_Skupina

Kurz je určen primárně peer konzultantům, kteří zatím nemají zkušenosti (nebo jen velmi malé) s peerskou skupinovou prací. Nabízí základní teoretický přehled o práci se skupinou, prohlubuje znalosti o procesu zotavení a umožňuje nácvik klíčových kompetencí pro práci se skupinou zaměřenou na zotavení. Získané znalosti a dovednosti absolventi uplatní při zakládání a vedení nejrůznějších typů skupin (volnočasových, svépomocných, vzdělávacích, rodičovských) v rámci sociálních i zdravotních služeb péče o duševní zdraví. Pro získání základních dovedností ve vedení skupiny jej ale mohou využít i pracovníci v dalších pomáhajících profesích, včetně neformálních pečovatelů (svépomocné skupiny). Výuka je vedena lektorskou dvojicí ve složení peer lektor + lektor s jinou odborností z oblasti péče o duševní zdraví.

Osnova kurzu:

1. DEN:

  • Seznámení účastníků, přehled zkušeností se skupinovou prací – co funguje a co ne.
  • Koncept zotavení – fáze, etapy, základní pojmy.
  • Pravidla skupinové práce. Nácvik práce se skupinou zaměřený na postoje, aktivitu a smýšlení.
  • Nácvik práce ve skupině zaměřený na motivaci, zodpovědnost a řízení vlastního života. Potenciální konflikty ve skupině plynoucí z odlišných potřeb účastníků daných různými fázemi jejich zotavení.
2. DEN:
  • Typy skupin podle zaměření. Základní dynamika skupiny a s tím související řešení konfliktů.
  • Nácvik vedení skupiny zaměřený na identifikaci silných stránek a na objevování vlastních zdrojů a přání v jednotlivých oblastech života. Zaměření na užívaný jazyk.
  • Jak skupinu založit a udržet. Role vedoucího skupiny. Styly vedení skupin. Udržitelnost a péče o členy skupiny.
  • Nácvik vedení skupiny zaměřený na hledání zdrojů v okolí. Reflexe
Kurz účastníkům přinese:

Účastníci získají základní znalosti o tom, jak skupinu založit a vést, o principech skupinové práce a také základní povědomí o jejích možných úskalích. Prohloubí si znalosti o způsobech hledání prvků zotavení a silných stránek ve vlastním životě i v životě svých klientů, což je jeden ze základních nástrojů peerské profese. Zaměří se na využití zotavení ve skupinové práci, čímž mohou rozšířit nabídku svých peerských služeb v sociálních i zdravotních zařízeních.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a závěrečné ověření získaných znalostí formou písemného testu s 80 % správných odpovědí.

 Přihlásit na kurz