Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

Lektoři: Jaroslav Hodboď a Mgr. Barbora Hrdličková 
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 (1. den) a 9.00 – 16.30 (2. den)
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_Prace-s-rodinami_112024

Kurz poskytuje pohled na rodinu jako na důležitého činitele v průběhu nemoci a léčby. Reaguje tak na trend ve vyspělých zemích, kdy terapie nepracuje pouze s nemocným člověkem, ale s celým rodinným systémem. Ukazuje se, že taková práce urychluje proces zotavení.


Výhodou kurzu je lektorská spolupráce klinického psychologa a sociálního pracovníka, tedy využití různých úhlů pohledu a jiného typu zkušeností z práce s rodinou.

Osnova kurzu:

  • Význam a historie práce s rodinou nemocného
  • Prevence relapsu a role rodiny
  • Formy práce s rodinou: Osobní setkání s rodinou – kontaktování, pravidla přímého sezení, zapojení do rehabilitačního plánu, apod./ Dlouhodobá spolupráce s rodinou/ Psychoedukace příbuzných – zvládání krizových situací a stavů/ Nepřítomný člen a motivace rodiny ke spolupráci
  • Práce s vlastními případy – hraní rolí

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se zorientují v historii a v současných přístupech k práci s rodinou lidí s duševním onemocněním. Naučí se navázat spolupracující vztah s rodinou, předávat informace, předcházet stresu v rodinách a zvládat krizové situace. Zvládnou také využít potenciál rodiny v procesu rehabilitace.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného vědomostního testu s 80 % správných odpovědí.Přihlásit na kurz