Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním

Lektoři: ​MUDr. Jan Beneš, ​Pavlína Růžičková, DiS., Petr Šturma, DiS. 
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00 (1. - 2. den)
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_Suicidalita_112024

Kurz se věnuje problematice suicidality a sebepoškozování u lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi.

Osnova kurzu:

·        Teoretický úvod do problematiky suicidality

·        Teoretický úvod do problematiky sebepoškozování

·        Riziko suicida a protikrizové plánování

·        Sebevražedná tématika v oblasti krizové intervence

·        Krizová intervence

·        Práce v týmu s klientem ohroženým suicidem

·        Práce s rodinou

·        Intervence v týmu

·        Právní aspekty

Kurz účastníkům přinese:

​Účastníci kurzu získají teoretické znalosti k tématu suicidality a sebepoškozování. Naučí se, jak pracovat s klientem ohroženým suicidem a sebepoškozováním - krizová intervence, týmová práce s ohroženými klienty, mapování rizika a práce s ním. Naučí se, jak reagovat na suicidum klienta ve vztahu k rodině a blízkému okolí, k týmu, ve kterém pracují, a k sobě samému - supervize, týmové sdílení a týmová pravidla, práce s rodinou pozůstalých, psychohygiena. Získají základní informace k právním předpisům, které souvisejí s problematikou suicidality.

Osvědčení:

​Podmínkou získání osvědčení je 90% účast na kurzu a vypracování písemného vědomostního testu s 80 % správných odpovědí.

 Přihlásit na kurz