Vedení skupin pro peer konzultanty

Lektoři: Zdeněk Císař, Mgr. Michael Kostka
Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 - 17.00
Akreditace: MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_Vedeni-skupin_112024

Pokročilý kurz vedení skupin rozvíjí získané dovednosti, rozšiřuje povědomí o všech aspektech práce se skupinou, od počátků a zakládání skupiny, přes vývoj skupinové dynamiky, až po nácvik řešení obtížných situací, které při vedení skupiny mohou nastat. Kurz je zaměřen převážně na praktický nácvik dovedností při práci se skupinou a je veden lektorskou dvojicí peer konzultant + psycholog.

Podmínkou účasti je předchozí zkušenost s vedením nebo spoluvedením podpůrné skupiny nebo absolvování kurzu Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi.

Osnova kurzu:

  • Úvod. Zjištění očekávání a zkušeností účastníků.
  • Sestavování skupin, čemu je třeba věnovat pozornost, možné zdroje podpory.
  • Skupinové cvičení: Analýza příležitostí a rizik ve skupinách (technická specifika vedení skupin, optimální nastavení).
  • Cvičení: První setkání skupiny (diskuze nad aspekty moderování)
  • Stadia vývoje skupiny, vztahy a skupinová dynamika (skupina se postupem času vyvíjí a jak s tím pracovat).
  • Obtížné a krizové situace ve vedení skupin (hraní rolí, nácvik).
Kurz účastníkům přinese:

Kurz nabízí seznámení s různými aspekty práce s podpůrnou skupinou. Účastníci se naučí, jak skupinu optimálně sestavit a jak s ní začít pracovat. Udělají si lepší představu o různých fázích vývoje skupiny a o tom, že se skupina a vztahy v ní v průběhu času mění. Budou lépe připraveni na možná úskalí a problémové situace, které mohou při vedení skupiny nastat, a na to, jak je řešit.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na kurzu.

 Přihlásit na kurz