Základy včasné intervence a včasné detekce v počátcích závažného duševního onemocnění

Lektor: MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Akreditace: MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_EI_102024

Program je určen především pracovníkům všech profesí terénních týmů v oblasti duševního zdraví, center duševního zdraví a spolupracujících profesionálů (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci…). Cílem je seznámení s principy a možnostmi včasných detekcí (ED) a včasných intervencí (EI) v počátcích závažného duševního onemocnění (SMI). Součástí programu je nejen frontální výuka, ale též dialogický přístup – diskuse účastníků o jejich vlastních zkušenostech a možnostech zavedení principů ED a EI do práce na jejich pracovišti.
 
Osnova kurzu:
 
1. DEN:

 • Úvod. Rozvoj závažného duševního onemocnění (SMI)
 • Včasné intervence (EI) - historie a zásady
 • Včasné intervence v ČR, rozvoj SMI - upevnění znalostí
 • Včasné intervence v ČR - možnosti implementace. Závěr dne.
 
2. DEN:
 • Včasná detekce - diseminace informací a destigmatizace
 • Detekce rizikového stavu, nástroj CAARMS – teorie
 • Nástroj CAARMS - praktický nácvik.
 • Specifika práce - První epizody psychózy vs. rizikový stav
 • Praktické kroky k implementaci EI a ED. Závěr dne a kurzu.
 
Kurz účastníkům přinese:
 • Pochopení dynamiky a souvislostí (včetně sociálních) při rozvoji závažného duševního onemocnění, zvláště psychózy
 • Porozumění důležitosti EI a ED (stav současného poznání)
 • Orientace v možnostech diseminace znalostí o včasné detekci, principy ED
 • Orientace v možnostech a principech včasné intervence.
 • Pochopení specifik práce u lidí v riziku rozvoje SMI
 • Pochopení specifik práce u lidí s první epizodou psychózy (FEP)
 • Základní nácvik principů diagnostiky rizika rozvoje SMI
 
Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a úspěšné vypracování testu.Přihlásit na kurz