Nový kurz: Model SafewardsNový kurz: Model Safewards
Kurz Model Safewards jsme otevřeli pro všechny zájemce z řad zdravotnického personálu.
 
Termín je již 18.4. - 19.4.2024. Neváhejte se proto včas přihlásit.
Na kurzu se na vás těší vrchní sestra Psychiatrického oddělení ÚVN Tomáš Petr a jeho kolegyně staniční sestra Michaela Machová.
Kurz pomůže účastníkům pochopit hlavní myšlenky modelu Safewards, seznámí účastníky s jeho intervencemi, pomůže jim pochopit smysl těchto intervencí a nastíní způsob jejich zavádění do praxe.
Bližší informace a přihlášku naleznete v pozvánce na kurz ZDE.