O nás

Naše nezisková organizace je tu od roku 1995. Máme malou projektovou kancelář, spolupracujeme se špičkovými českými i zahraničními odborníky. Mezi experty ovšem řadíme i lidi s vlastní zkušeností se zotavováním z duševní nemoci.
Naším posláním je iniciovat a realizovat změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví.
Centrum za dobu své existence uskutečnilo dlouhou řadu projektů, které se ve velké míře zasloužily o pozitivní změny v péči o duševní zdraví v ČR i v zahraničí. Inspiraci pro zavádění nových prvků do našeho systému péče a vzdělávání nalézáme často ve Holandsku, Finsku, Spojeném Království, Norsku a USA. Snaha přinášet do našeho prostředí zahraniční know-how se prolíná téměř vším, co děláme.
Dlouhodobě usilujeme o rozvoj nových služeb a iniciativ a zlepšování těch stávajících.
Od roku 2013 jsme leaderem v ČR v podpoře zavádění „peer konzultantů“ jako plnohodnotných členů profesionálních multidisciplinárních týmů. Aktivně také pomáháme zapojení „peer rodinných příslušníků“ v komunitních i lůžkových službách péče o duševní zdraví.
Fungování kvalitních komunitních terénních služeb jsme podpořili šířením holandského FACT modelu (Flexible Assertive Community Treatment), jenž představuje racionálně fungující uspořádání, které se osvědčilo i v českých podmínkách. V návaznosti na FACT podporujeme prokazatelně efektivní přístup k zaměstnávání osob s duševním onemocněním známý pod zkratkou IPS (Individual Placement and Support).
Inspirováni konceptem „Recovery college“ jsme v Praze založili Školu zotavení, která nabízí kromě vzdělávání i unikátní prostor pro setkávání lidí s různými zkušenostmi. Kurzy jsou vytvářené i vedené společně profesionály a lidmi s duševní nemocí.
Stále rozvíjíme náš vzdělávací institut, který nabízí širokou paletu kurzů pro pracovníky v sociální i zdravotní oblasti. Máme ale zkušenosti i se vzděláváním pracovníků státní správy. Jako členové CARe Network poskytujeme vzdělávání v CARe přístupu. Dlouhodobě zapojujeme do našich kurzů lektory s vlastní zkušeností s duševní nemocí, takzvané „peer lektory“. Tento koncept jsme také úspěšně pomohli zavést na několika vysokých školách.
Centrum je aktivně zapojeno do několika unikátních transformačních projektů. Při transformaci Domova se zvláštním režimem na hradě Rychmburk společně usilujeme o to, aby se nejednalo jen o přestěhování klientů, ale spíše o vybudování nového systému přiměřené podpory života v komunitě.
Od roku 2016 se podílíme na systémových transformačních změnách péče v Moldavsku.
Vytrvale se také zasazujeme o rozptýlení předsudků a odstranění diskriminace vůči lidem s duševními potížemi. Provozujeme internetovou poradnu a destigmatizační stránky Stopstigma.cz. Točíme videa a tvoříme publikace.