Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví z.s. je nezisková organizace, která si prostředky na své fungování musí zajišťovat aktivním fundraisingem. Převážná část projektů je financována z fondů EU.  Snažíme se také zajistit si dodatečné příjmy z vlastní výdělečné činnosti, především vzděláváním.

Přesto řada našich aktivit vyžaduje získání dodatečných zdrojů, mimo jiné také vzhledem k nutnosti zajištění vlastních zdrojů jako kofinancování evropských projektů. Můžete nás podpořit například takto:
  • zasláním libovolné částky prostřednictvím Darujme.cz
  • jednorázovým nebo trvalým převodem libovolné částky na účet číslo 2247602504/0600
  • sponzorským darem na základě smlouvy o reklamě
  • sbírkou mezi kolegy, přáteli
  • uspořádáním benefiční akce (koncertu, tomboly, výstavy apod.)
  • nebo mnoha dalšími způsoby.
Pokud Vás naše činnost zajímá, prosím neváhejte nás kontaktovat a společně určitě najdeme vhodný způsob spolupráce. Více informací poskytne:

Petr Bittner
finanční manažer
e-mail: bittner@cmhcd.cz

DĚKUJEME!

Za podporu děkujeme těmto partnerům: