Orgány Centra

Seznam členů Valné hromady

  • Asociace denních stacionářů a kriz.center s psychoterap.péčí (ADSK)
  • Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
  • Česká společnost pro duševní zdraví
  • Český institut pro supervizi, (ČIS)
  • Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné
  • Občanské sdružení Kolumbus
  • Sananim, z. ú.

Seznam členů Správní rady

  • PhDr. Václava Probstová, CSc.
  • MUDr. Jana Žmolíková
  • MUDr. Ondřej Pěč