Pilotáž kurzů Model Safewards / Deeskalace konfliktůPilotáž kurzů Model Safewards / Deeskalace konfliktů
Rok 2023 přinesl významný pokrok v našem projektu „Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv“.S hrdostí oznamujeme, že jsme úspěšně proškolili 59 pracovníků přímé péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v dvoudenním kurzu Model Safewards a dalších 48 pracovníků prošlo dvoudenním tréninkem slovní deeskalace.
Personál oddělení psychiatrických lůžkových zařízení, který se aktivně zapojil do projektu, prochází nejen vzděláváním, ale rovněž usilovně pracuje na implementaci jednotlivých intervencí Modelu Safewards na svých odděleních.