Z nemoci do práce. První moldavští peer konzultanti poskytují podporu lidem s duševním onemocněnímZ nemoci do práce. První moldavští peer konzultanti poskytují podporu lidem s duševním onemocněním

Potýkají se s duševním onemocněním, je pro ně těžké z důvodu zdravotních omezení najít si práci na plný úvazek , a proto většinou zůstávají doma, bez práce, s minimální podporou od státu. A to je ta lepší varianta života lidí s duševním onemocněním v Moldavsku. Mohli by být umístění v ústavu sociální péče pro lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním bez jakékoliv odborné podpory, vyjma medikace.
 Prvních sedm moldavských vlaštovek začalo od srpna pracovat na pozici peer konzultanta/jako peer konzultanti v centrech duševního zdraví ve svém regionu, a pomáhá tak dalším lidem s duševním onemocněním na cestě k zotavení. Zároveň jsou novými členy pracovního týmu center, který je většinou složený ze sociálního pracovníka, psychiatra a psychologa.

A jak jejich cesta k peerství začala? Nejdříve jsme oslovili všechna centra duševního zdraví s nabídkou vyškolení člověka se zkušeností s duševním onemocněním a následné podpory v jeho zapojení do práce centra. Sdíleli jsme současně informační materiály o práci peer konzultanta, Manuál peer konzultanta a příručku Jak se stát peer konzultantem.
IMG_8158.JPG
Podařilo se najít devět motivovaných budoucích peer konzultantů z různých oblastí Moldavska, kteří mají nejtěžší období své nemoci za sebou a
cítí se silní/připraveni absolvovat školení pro peer konzultanty. Jednadvacetiletý Igor z města Floresti
nejdříve vystudoval filologii, poté se vyučil truhlářem a nyní učí na odborné škole. Prošel si zotavením z duševního onemocnění a chce pomáhat dalším lidem. Alla z města Balti absolvovala devítiletou školní docházku a nyní již dvacet let poskytuje masérské služby, které jsou jejím zdrojem obživy, ale i socializace/dávají také možnost začlenit se do společnosti. Někteří bohužel takové štěstí jako Igor a Alla nemají, nemají práci a jsou závislí na podpoře státu a rodinných příslušníků.

Základní kurz pro peer konzultanty Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví (cmhcd.cz), které Centrum poskytuje, absolvovali Moldavané částečně v Moldavsku, v Kišiněvě. Lektoři Zdeněk Císař a Martin Halíř s nimi pracovali na konceptu recovery a komunikaci v roli peer konzultanta směrem ke klientovi a s jeho rodinou. Tématem kurzu byla rovněž práce v týmu, její výhody a podpora v týmu, jakožto i práce s riziky.

Na druhou část školení přijeli Moldavané do České republiky, kde za citlivého vedení lektorů Magdalény Štochlové a Jiřího Štefla sdíleli svůj příběh zotavení. Pro oba lektory byla práce s moldavskými peer konzultanty zajímavou zkušeností. „Přišli jsme si stejně, jako když se začali školit první peer konzultanti u nás. Všichni byli nadšení, plní očekávání, zároveň pokorní a skromní,“ shodli se oba lektoři.

IMG_8196.JPG
Pro většinu moldavských peerů to byla první zahraniční cesta v životě a první cestování letadlem. Cesta jim dala nejen nové znalosti, někteří v sobě zároveň překonali strach z cestování a jiné země. I v tom je možné vidět paralely s počátky peerství u nás, když se jeli první čeští peeři školit do Holandska a vrátili se nadšení nejen díky nabytým zkušenostem, ale i odlišnému prostředí a energii cizí země.

V srpnu vstoupili do další fáze na cestě peer konzultanta. Začali pracovat v Centrech duševního zdraví ve svých městech, v Soroce, v Balti, Straseni, Calarasi, Singerei a Floresti. Pracují na poloviční úvazek a po dobu jednoho roku jsou placeni z projektu, který ve spolupráci s Charitou ČR realizujeme díky zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Během tohoto období je naším cílem jejich pracovní pozici v centrech duševního zdraví udržet a zajistit finance na jejich platy z moldavských státních peněz.